MISIJNÝ DOM KAROLA WOJTYLU

O Misijnom dome

Misijný dom Karola Wojtylu v Košiciach máme v podnájme od júna 2019. Vďaka niekoľkým brigádam sa nám ho podarilo zveľadiť (ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli svojím časom a rukami:-)).

Dom je zároveň kanceláriou Misijnej školy Karola Wojtylu a tiež komunitným centrom pre tých, ktorých nadchlo učenie Cirkvi a zvlášť sv. Jána Pavla II. Misijný dom dýcha životom a budeme veľmi radi, ak do neho život príde ešte viac aj vďaka vašej návšteve. Chceme dom budovať v duchu myšlienky: „Čím viacej sa stávame darom jeden pre druhého, tým krajšie môže byť spoločenstvo, ktoré medzi nami vzniká."

V Misijnom dome prebieha niekoľko pravidelných aktivít. V utorok sú to dve stretnutia semestrálneho akademicko-formačného programu venované téme teológie tela. Pre študentov tohto programu ide už o tretí semester štúdia dokumentov Cirkvi.

Vo štvrtky po adorácií v kostole Panny Márie Kráľovnej pokoja (prebieha od 17. do 19. hodiny) ste srdečne vítaní na modlitbu svätého ruženca a modlitbu lectio divina. Modlitbové stretnutie trvá do 20. hodiny.

Chceme vyjadriť veľkú vďaku vám všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľate na činnosti a zveľaďovaní domu a ktorí jeho fungovanie podporujete pravidelnými finančnými príspevkami. ĎAKUJEME!