MODLITBOVÁ REŤAZ

ZA ČO SA MODLÍME?

Modlíme sa za uskutočnenie Božích plánov s ľudskou láskou a sexualitou v dnešnej spoločnosti a kultúre...
... ZA ČISTÚ LÁSKU.
MODLÍME SA JEDEN ZA DRUHÉHO

Spoločnou modlitbou sa chceme navzájom podporovať a vyprosovať potrebné milosti do našich vzťahov a rodín – modlíme sa za správnu voľbu životného povolania, životného partnera, za manželskú plodnosť, za pokoj a lásku vo vzťahoch v rodinách, za čistotu a duchovnú plodnosť pre zasvätených, za uzdravenie rán po rozchode, po rozvode...
Modlíme sa navzájom za všetky aktivity, projekty a plány ku ktorým nás Boh v tejto oblasti povoláva, ako aj za všetkých účastníkov, dobrodincov a spolupracovníkov. Taktiež sa modlíme za všetkých tých, ku ktorým nás Pán pozýva slúžiť…

ČO SA MODLÍME?

Modlíme sa vo zvolený deň na daný úmysel čokoľvek (môžeme sa pomodliť  vlastnými slovami, ruženec, korunku Božieho milosrdenstva, litánie, čítať Božie slovo, ísť na adoráciu, obetovať sv. omšu, sv. prijímanie alebo pôst na tieto úmysly) - podľa toho, čo je nášmu srdcu blízke.