Nadstavbový kurz: Láska a zodpovednosť

Objavuj počas 3 víkendov, čo je láska a prečo má byť zodpovedná

Kedy a kde?

Stretnutia budú prebiehať v Liptovskej Osade. Prvé stretnutie bude 15.-17.11.2019. Ostatné 2 stretnutia až v roku 2020.

O kurze

Sme veľmi šťastní, že vás môžeme pozvať na nadstavbový kurz Láska a zodpovednosť. Kurz je určený výlučne absolventom Formačného kurzu teológie tela (je potrebné mať poslaných všetkých 6 esejí).

Kniha Láska a zodpovednosť predchádzala teológií tela. Vznikla ako súhrn prednášok Karola Wojtyłu z rokov 1958-59 na Katolíckej univerzite v Lubline. Jej autor si danú problematiku "overoval" medzi svojimi mladými priateľmi, ktorých duchovne sprevádzal, stretával sa s nimi pri modlitbe, filozofických diskusiách i pri praktickej pomoci chorým.

Podobným spôsobom chceme aj my pristupovať k tomuto dielu. Preto všetky 3 na seba nadväzujúce víkendy budú vedené seminárnou metódou. Je nevyhnutné si vopred naštudovať dané kapitoly, ktoré vám pošleme a vypracovať otázky.

Pre efektívnosť práce v skupine je počet kurzu limitovaný na 15 osôb. Prihlasujte sa preto čo najskôr.

Okrem študijnej časti (diskusií) sa môžete tešiť na spoločenstvo, modlitbu, adoráciu, sv. omše.

Prihlasovanie

Prihlásiť sa môžete cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR najneskôr do 30. septembra alebo do naplnenia kapacity. Cena za jeden víkend je 55€ (ubytovanie, strava, účastnícky poplatok).

 

Tešíme sa na vás!

Misijná škola Karola Wojtylu