NOVINKY

Silvestrovská púť MŠKW do Medžugoria

Prelom rokov by sme chceli stráviť spolu s vami – našimi absolventmi a účastníkmi Formačných kurzov teológie tela a Semestrálnych programov, vašimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi v Medžugorí. Púť začneme 28.12.2019 a vrátime sa na Slovensko 3.1.2020. Ak máte v srdci rovnakú túžbu, túžbu na záver roka putovať, stráviť ho v stíšení, modlitbe a adorácií […]

Stretnutie priateľov teológie tela

Srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie priateľov teológie tela!  🙂 Predbežný program: 08:30-09:30 príchod účastníkov, stretnutie sa, rozhovory 09:45-10:30 sv. omša v kostole v Lužiankach 10:40-11:40 prednáška z teológie tela11:45-12:15 adorácia v kostole12:30-13:45 obed (pre tých, ktorí si objednajú, bude riešený donáškovou službou z reštaurácie Hoffer, cena cca 5,50,- eur, ostatní, čo si prinesú) + […]

Spoznaj nás v horách

Premýšľaš, že sa prihlásiš na Formačný kurz teológie tela? Poď s nami do Roháčov a spoznaj nás ešte pred začiatkom kurzu. Na konci leta, 28. augusta až 1. septembra, strávime spolu čas v Zuberci, odkiaľ  budeme chodiť spoločne na túry do Roháčov. Inšpiráciou je nám sv. Ján Pavol II., ktorý svojich mladých priateľov brával do […]

Pozri všetky naše novinky