• „V pocite zodpovednosti o druhú osobu je skrytá starostlivosť o jej opravdivé dobro” (Karol Wojtyla).

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Košiciach pre teba pripravila Semestrálny akademicko-formačný program o knihe Karola Wojtylu

Láska a zodpovednosť.

Bude prebiehať od septembra 2021 do januára 2022 online formou počas 13 týždňov. Seminárna metóda, ktorú používame, ti umožní študovať originálny text knihy Love and Responsibility in Slovak, a diskutovať o ňom v malej skupine pod odborným vedením skúsených lektorov. Chceme s vami budovať spoločenstvo prostredníctvom štúdia, diskusie, zdieľania a spoločnej modlitby. Naším cieľom je pomôcť jeden druhému pochopiť odkaz Karola Wojtylu – nádej o Božom pláne pre ľudskú lásku a sexualitu.

 • Kde?

  Online (prostredníctvom aplikácie Zoom)
  +jedna spoločná víkendová duchovná obnova

 • Kedy?

  Od septembra do januára 2022 raz za týždeň (13x)
  Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 1h 45min

 • For whom?

  Manželia, slobodní, snúbenci, rozvedení, zasvätení, kňazi

 • Ako?

  Diskusiami nad textami diela Láska a zodpovednosť od Karola Wojtylu použitím seminárnej metódy

 • Jazyk?

  Slovenský a český

 • Príspevok?

  90€ for employed
  80€ for students, unemployed, parents on maternity leave
  140€ for spouses and engaged couples

 • Registrácia

  Otvorená do 10. septembra 2021

 • Veľkosť skupiny?

  Max. 15 osôb

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU:

 • Kurz sa skladá z 13 stretnutí.
 • Stretávať sa budeme raz za týždeň v malej skupine.
 • Účastníci sa budú na každé stretnutie pripravovať načítaním kapitoly z knihy Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. K tomu dostanú pracovné listy, ktoré im počas štúdia pomôžu zamerať sa na tie najdôležitejšie otázky.
 • Každé stretnutie bude mať svoju tému a špeciálne otázky na diskusiu. Spolu budeme hľadať odpovede na základné otázky ľudského srdca tak, ako ich zachytil Karol Wojtyla.
 • V prípade viacerých účastníkov z okolia Košíc sa niekoľko stretnutí uskutoční prezenčnou formou.

CIELE KURZU:

 • Prostredníctvom štúdia knihy Láska a zodpovednosť chceme pomôcť ľuďom nájsť odpovede na ich hlboké otázky: Čo je to Láska? V čom spočíva zmysel a krása mojej sexuality? Je možné žiť čisto aj v dnešnej dobe?
 • Spoločným štúdiom pôvodného textu Lásky a zodpovednosti si chceme navzájom pomáhať pochopiť náročné časti textu a hľadať konkrétne spôsoby aplikovania toho, čo napísal Karol Wojtyla, do našich životov.
 • Rozvíjať prezentačné schopnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky rozmýšľať, schopnosť komunikovať, argumentovať a enjoying the seminar method,, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.

LEKTORI:

Lektormi kurzu sú absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

TÉMY:

1. Analýza slova užívať
2. Interpretácia pudu
3. Metafyzická analýza lásky
4. Psychologická analýza lásky
5. Etická analýza lásky
6. Rehabilitácia čistoty
7. Metafyzika studu
8. Manželstvo
9. Povolanie
10. Sexuológia a sexuálna etika
Bonusová hodina  – Lektúra dramatického diela K. Wojtylu: Pred zlatníctvom

REGISTRÁCIA

Cena:

 • 90€ for employed
 • 80€ for students, unemployed, parents on maternity leave
 • 140€ for spouses and engaged couples

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály v elektronickej forme a licencie.

Cenu kurzu možno uhradiť aj vo viacerých splátkach. Pokiaľ by bola cena kurzu pre vás prekážkou, prosím, kontaktujte nás.

Ako sa zaregistrovať?

Registrovať sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

REGISTROVAŤ SA JE POTREBNÉ DO 10. SEPTEMBRA 2021.

Nakoľko je kapacita kurzu obmedzená, prosíme vás, aby ste k prihláške pripojili motivačný list, niekoľko slov o vašej motivácii, prečo by ste sa chceli zúčastniť tohto kurzu.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

MŠKW tím

„AKO VYZERÁ PRAVÁ LÁSKA?“

Chceš poznať pravdu o láske, zmysle života, vzťahoch, čistote a svojom povolaní?

Chceš žiť plnšie svoju sexualitu? Vidieť sexualitu ako dobro?

Premýšľaš, ako prežívať čistotu vo vzťahoch – či už ako mladý, starší, v manželstve, rozvedený, počas chodenia, zasvätený alebo ako kňaz?

Hľadáš dobrý zdroj pre formáciu seba i druhých?

Láka ťa veľdielo Karola Wojtyłu Láska a zodpovednosť, ale samotný text sa ti zdá príliš náročný na to, aby si ho čítal sám?

Spätné väzby našich študentov

Čo konkrétne mi tento seminár priniesol pre môj osobný život?

***

   Začal som pracovať na sebe ako na čnostnom človeku. Využil som čas pôstu pre prácu na mojej miernosti. Snažím sa v každom človeku hľadať jeho vnútornú hodnotu and aplikovaťmiluj and nevyužívaj“.

***

Prehĺbenie and prečistenie pohľadu na vznik and priebeh lásky medzi mužom and ženou.

***

Vedomie väčšej zodpovednosti za lásku.

***

Čo konkrétne ma na seminári oslovilo?

***

Iný, nový pohľad na lásku, obohacujúca diskusia, čo iných pri čítaní napadlo and mne nie, spoločenstvo.

***

Oslovilo ma to, že sme na základe JP II. mohli otvorene hovoriť o vzťahoch, a že to nebolo len o vyslovovaní niekoho názoru na túto problematiku, ale kniha nám slúžila ako vodítko and meradlo pravdy.

***

Kompletné and ucelené čítanie jednej knihy and diskusia o nej.

***

Otvorenosť and nasadenosť  lektorov, spoločenstvo, spoločné bádanie.

***

O KNIHE LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ:

Karol Wojtyla začal hlbšie premýšľať nad témami manželskej lásky a sexuality vďaka mnohým rozhovorom so študentmi a priateľmi, ktorých duchovne sprevádzal ako školský kaplán. V školskom roku 1956/1957 a o rok neskôr vyučoval na katolíckej univerzite v Lubline kurz etiky s názvom Láska a zodpovednosť. Svoje poznámky nakoniec rozpracoval a vydal pod rovnakým názvom knižne v roku 1960.

WRITE TO US

 

SUBMIT

 • „Človek – jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého – nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v nezištnom sebadarovaní.“ Gaudium et Spes 24, 3