MISIE

AKTUÁLNA VÝZVA: POMOC UKRAJINE

Milí priatelia,

cez víkend sme sa rozprávali s našimi priateľmi na Ukrajine a situácia tam začína byť kritická. Do krajiny sa v priebehu posledných dvoch týždňov vrátilo približne 100 000 ľudí - Ukrajincov z "Európy" (pritom mnoho tisíc ich niekoľko hodín strávilo vo veľkých skupinách na hraničných priechodoch tesne pred uzatvorením hraníc). Miestne nemocnice, ktoré nie sú absolútne vybavené na takúto situáciu, sa veľmi rýchlo zapĺňajú. Niektorí lekári dávajú výpovede, lebo nechcú ochorieť... mnohí z lekárskych pracovníkov už totižto ochoreli... lebo nemajú žiadne ochranné pomôcky... ani vybavenie na boj s touto chorobou. Kňazi a obyčajní ľudia, ktorí pomaly nemajú z čoho si teraz kúpiť chlieb, robia zbierky na to, aby sa do ich nemocníc mohol kúpiť aspoň nejaký ten pľúcny ventilátor a ochranné pomôcky.

Teraz, keď sú hranice pozatvárané, je doslova nereálne priviesť - či poslať im od nás nejakú materiálnu pomoc. Máme však naviazané kontakty na zodpovedných ľudí tam, vrátane niekoľkých biskupov, ktorým vieme poslať finančnú podporu a oni, podľa reálnej potreby, vedia pomôcť, kde treba (nakúpiť chlieb a potrebné veci pre chudobných, chorých, ochranné pomôcky či vybavenie pre lekárov atď. -  Iba pre informáciu, cena jedného pľúcneho ventilátoru sa tam dnes pohybuje okolo 9200 dolárov).

Pokiaľ by ste sa aj vy, či vaši priatelia, známi, chceli pripojiť ku tejto pomoci našim bratom a sestrám na Ukrajine, môžete:

  1. poslať finančný príspevok v akomkoľvek množstve na toto číslo účtu: 

Misijná škola Karola Wojtylu
SK6783300000000130519177
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 777
(pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)

V prípade potreby vám môžeme vystaviť aj potvrdenie o DARE.

  1. poslať milodar na odslúženie svätých omší kňazmi na Ukrajine

POZOR číslo účtu bude INÉ, než pre finančnú zbierku!
Úmysly zasielajte na email: omse@mskw.sk  (najlepšie v ukrajinčine, či v ruštine... v prípade potreby však preložíme).
Následne vám bude oznámené, na ktoré číslo účtu zaslať milodar (pomôžeme tak kňazom, ich rodinám a farnostiam v tomto ťažkom období).

Milodar na odslúženie:

  •      jednej sv. omše – 5 Eur,
  •      novény - 9 svätých omší – 45 Eur,
  •      gregoriánskych omší – 30 svätých omší – 150 Eur.
  1. úprimnou modlitbou za pokoj a otvorenie sŕdc ľudí pre Božiu lásku

Každodenným:
- zasväcovaním seba aj druhých Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie (modlitba zasvätenia)
čítaním Božieho Slova
- o 15. h sa spájať v modlitbe Korunky Božieho Milosrdenstva (on-line priamo z Krakowa)
spoločnou modlitbou ruženca vo svojich rodinách (môžete sa pripojiť ku približne 3 miliónom ľudí, ktorí sa každý deň teraz spájajú v modlitbe cez Medjugorský priamy prenos večerného modlitbového programu, so začiatkom s modlitbou ruženca o 17h)
V tomto období "očisťovania a skúšky" našej viery sa chceme touto cestou pripojiť ku včerajšej výzve svätého otca Františka: "Nech sa každý z nás stane blížnym pre tých, ktorí zažívajú skúšku, aby sme sa pre nich stali odrazom Božej lásky a nehy, ktorá vyslobodzuje zo smrti a dáva zvíťaziť životu.“

Poďme BYŤ DAROM pre tých, ktorí to teraz potrebujú!

Všetkých vás nesieme v modlitbách!

 

Za Misijnú školu Karola Wojtylu,

Jana Prudká

POMOC UKRAJINE

Medzi naše ďalšie aktivity patria misijné cesty na Ukrajinu. Zameriavame sa prevažne na duchovné obnovy teológie tela pre mladých, pre mladé manželské páry, ale taktiež na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, mladým, mladým rodinám či opusteným deťom. Postupne sa ukazujú rôzne miesta pomoci, kde môžeme byť spoločne s vami nápomocní, tak sa z toho tešíme!

Aj naďalej veľmi prosíme o vašu podporu a hlavne o modlitby za tých ľudí, ku ktorým nás Pán posiela pomáhať. Oni sa tiež za vás s vďačnosťou modlia. Ďakujeme!