Modlitbová reťaz

MODLITBA, EUCHARISTIA, BOŽIE SLOVO, SVIATOSŤ ZMIERENIA A PÔST sú tie najsilnejšie zbrane proti zlu!

ZA ČO SA MODLÍME?

Modlíme sa za uskutočnenie Božích plánov s ľudskou láskou a sexualitou v dnešnej spoločnosti a kultúre, za šírenie krásnej lásky, za dielo teológie tela a za všetkých, ktorí sú do modlitby zapojení.

... ZA ČISTÚ LÁSKU.


MODLÍME SA JEDEN ZA DRUHÉHO

Spoločnou modlitbou sa chceme navzájom podporovať a vyprosovať potrebné milosti pre čistotu v našich vzťahoch, v našich rodinách

Modlime sa navzájom za našu osobnú čistotu duše i tela, modlíme sa za správnu voľbu životného povolania, životného partnera, za manželskú vernosť, plodnosť, za pokoj a lásku vo vzťahoch v rodinách, za čistotu a duchovnú plodnosť pre zasvätených, za uzdravenie rán po rozchode, po rozvode...
Modlíme sa navzájom za všetky aktivity, projekty a plány ku ktorým nás Boh v tejto oblasti povoláva, ako aj za všetkých účastníkov, dobrodincov a spolupracovníkov atď.


Sme si vedomí, že AKO JEDNOTLIVCI v tomto boji neobstojíme... iba AKO SPOLOČENSTVO, ktoré sa bude navzájom podporovať! Spoločná modlitba robí zázraky! Stretávajme sa preto a modlime sa aj spoločne!

ČO SA MODLÍME?

Modlíme sa vo zvolený deň na daný úmysel čokoľvek - podľa toho, čo je nášmu srdcu blízke. Plus ZASVÄCUJÚCU MODLITBU k Panne Márii, aby sme tak zasvätili každý sám seba, svojich blízkych aj tých, za ktorých sa modlíme Najsvätejšemu srdcu Panny Márie.

(môžeme sa pomodliť  vlastnými slovami, ruženec, korunku Božieho milosrdenstva, litánie, čítať Božie slovo, ísť na Adoráciu, obetovať sv. omšu, sv. prijímanie alebo pôst na tieto úmysly)

KAŽDÝ MESIAC JE ZA VÁS VŠETKÝCH, KTORÍ TOTO DIELO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PODPORUJETE, SLÚŽENÁ SVÄTÁ OMŠA. ĎAKUJEME!


ZÁVÄZOK

Je to ZÁVÄZOK, takže najskôr dobre porozmýšľaj, či si ochotný sa PRAVIDELNE za tieto úmysly modliť (a tým aj za ľudí, ktorí sú súčasťou tohto spoločenstva a ktorí sa za Teba tiež budú modliť). 

Tento záväzok budeme každý rok obnovovať dňa 22. októbra na sviatok nášho patróna sv. Jána Pavla II. (budeme vás informovať prostredníctvom emailu)

 


ODHLÁSENIE SA

Keď už nebudeš chcieť byť súčasťou tohto modlitbového spoločenstva, napíš nám to, prosím, na  Ďakujeme!