NOVINKY

Púť do Krakova

Tento rok slávime 100 rokov od narodenia Karola Wojtylu a o to viac by sme vás, našich absolventov i aktuálnych účastníkov FKTT a SP, chceli pozvať už na 5. ročník púte do Krakova. Bude sa konať od 7. do 10. mája 2020. Pre pracujúcich treba 1 deň dovolenky a to vo štvrtok 7. mája. Okrem Lagiewnikov […]

Je láska iba pocit? Semestrálny program v Košiciach

Pozývame všetkých, ktorí majú nejasnosti alebo záujem prehĺbiť si poznanie v otázkach lásky, sexuality a zmyslu života, na Semestrálny akademicko-formačný program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi v Košiciach, ktorý organizuje Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Prihláste sa sami alebo pozvite vašich priateľov a známych. Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine […]

Silvestrovská púť MŠKW do Medžugoria

Prelom rokov by sme chceli stráviť spolu s vami – našimi absolventmi a účastníkmi Formačných kurzov teológie tela a Semestrálnych programov, vašimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi v Medžugorí. Púť začneme 28.12.2019 a vrátime sa na Slovensko 3.1.2020. Ak máte v srdci rovnakú túžbu, túžbu na záver roka putovať, stráviť ho v stíšení, modlitbe a adorácií […]

Pozri všetky naše novinky