• All
  • Novinky
  • Video

Otvárame 6. cyklus Semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch v Košiciach.

Nový ročník Formačného kurzu teológie tela

Otvárame nový ročník Formačného kurzu teológie tela. Prihlásiť sa je možné od 15. augusta. Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou.

VIDEÁ z NOVÉNY pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Prinášame vám kázne a katechézy o. Dominika Chmielewského SDB z júlovej novény pred sviatkom Panny Márie z hory Karmel, ktorá sa uskutočnila v Košiciach.

Najväčší rytieri všetkých čias

Kedysi pred rokmi som čítal Artušovu smrť – stredoveký román o rytieroch, veľmi romantický vo svojom štýle, ale zároveň ukazujúci aj negatívne stránky svojich hrdinov.

Deviatnik pred sviatkom zoslania Ducha Svätého

Karol Wojtyla nám počas deviatnika pred jeho narodeninami prichystal nové výzvy. Chceme do rozlišovania pozvať Ducha Svätého, aby sme správne nasledovali Jeho hlas .

Poštové známky k 100. výročiu narodenia Jána Pavla II.

Slovenská pošta, a. s. vydala spoločne s Poľskou poštou dňa 18. mája 2020 pri príležitosti 100. výročia narodenia Pápeža Jána Pavla II. príležitostnú poštovú známku v upravenom tlačovom liste s kupónmi. Poštové známky boli na Nitrianskom hrade v Katedrále svätého Emeráma v deň výročia posvätené. Okrem toho pošta v mestách, ktoré Ján Pavol II. navštívil, v deň výročia…

Ako osláviť 100. výročie Karola Wojtylu?

Modlitbou Sv. Ján Pavol II. sa určite poteší, ak strávite čas v modlitbe s naším Pánom, nech pôjde o akúkoľvek modlitbu. Pozývame vás na celodennú adoráciu do Košíc k sestrám karmelitánkam, kde okrem Pána v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, relikvií sv. Jána Pavla II. na vás čakajú aj kremówki (krémeše). Od 15. hodiny bude adorácia v…

Svedectvo: Náš nenarodený syn nás naučil, že milovať znamená aj trpieť

Vitaj, dieťa! Milovali sme ťa ešte predtým, než si k nám prišlo. A keď si konečne dalo o sebe vedieť, boli sme tí najšťastnejší rodičia na svete.

Pieseň Darovať sa z lásky

Darovať sa z lásky zložili špeciálne pre Misijnú školu Karola Wojtylu k 100. výročiu od narodenia Karola Wojtylu sestry karmelitánky z Košíc.

Príprava na Karolove 100. narodeniny

Rozhodli sme sa pripraviť pre našich priateľov a všetkých, ktorým je sv. Ján Pavol II. blízky, novénu. Je zostavená z úryvku zo Sv. Písma, textu sv. Jána Pavla II. a z litánií k tomuto svätcovi.