O NÁS

POSLANIE

Hlavným poslaním Misijnej školy Karola Wojtylu (MŠKW) je podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôzneho veku a životného stavu učenie Katolíckej cirkvi vo svojej plnosti, a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti.

Misijná škola sleduje naplnenie svojho poslania prostredníctvom týchto cieľov:

  1. obhajovať dôstojnosť a hodnotu každého človeka
  2. vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom bude prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

Členmi a spolupracovníkmi MŠKW sú absolventi a študenti Medzinárodného teologického inštitútu (ITI) v Gamingu/Trumau (Rakúsko), Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme (Taliansko) a absolventi Formačných kurzov teológie tela, ktorí sa ďalej v tejto oblasti formujú.

MŠKW je občianske združenie medzinárodného charakteru zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v októbri roku 2016.

Misijná škola Karola Wojtylu je zatiaľ mobilného charakteru a vykonáva svoju činnosť predovšetkým na základe finančnej pomoci sympatizantov a iných podporovateľov.

Medzinárodný charakter MŠKW napomáha vytvárať širšie spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu s ľuďmi, či organizáciami s podobným zameraním i v zahraničí.

*

História

História našej činnosti siaha do roku 2009, kedy niektorí z nás, po ukončení štúdií so zameraním na teológiu manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Gamingu, objavili veľkú túžbu v srdci približovať mladým ľuďom krásu čistoty a učenia Katolíckej cirkvi v jazyku im zrozumiteľnom (predovšetkým prostredníctvom katechéz sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite podľa Božieho plánu – Teológia tela).

Spočiatku sme, v rámci medzinárodného spoločenstva Svetlo Máriino, organizovali študijné stretnutia, letné školy, semináre a duchovné obnovy so zameraním na teológiu tela v Českej republike, Lotyšsku, Bosne a Hercegovine, Rusku, Rakúsku a na Ukrajine.

Po duchovnej obnove teológie tela „Vocation to love“, ktorú sme organizovali na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom Trumau v roku 2012, mladí zo Slovenska vyjadrili túžbu tiež viac preniknúť do učenia sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske.

Na základe ich priania bola zorganizovaná na Slovensku v období rokov 2013/2014 séria na seba nadväzujúcich duchovných obnov teológie tela, podľa vzoru tých, ktoré prebehli v Českej republike v rokoch 2010/2012.

Pre záujem mladých i vďaka rozhodnutiu niektorých absolventov pripojiť sa k organizačnému tímu, sa postupne vytvoril Formačný kurz teológie tela (FKTT), ktorého plodom je aj založenie občianskeho združenia Misijná škola Karola Wojtylu.

*

Súčasnosť

V súčasnom období prebieha v Nitrianskej diecéze s požehnaním miestneho otca biskupa Viliama Judáka už siedmy ročník Formačného kurzu teológie tela (7FKTT). Pre veľký záujem sme rozbehli Formačný kurz teológie tela aj na východe Slovenska v Smižanoch, kde aktuálne prebieha už druhý ročník.

Zároveň sa venujeme študijným skupinkám teológie tela, organizácii duchovných obnov a prednáškovej činnosti (o teológii tela, o čistote, o manželstve, o zasvätenom živote, o zmysle a cieli života, o ľudskej dôstojnosti a iné.)

V roku 2017 sme otvorili v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach prvý ročník semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi (o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.). Momentálne v zimnom semestri (akademický rok 2019/2020) prebieha 3. ročník 1. cyklus semestrálneho programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi. Študenti sú rozdelení do dvoch skupín a spolu sa ich téme venuje šestnásť. Od letného semestra budú môcť pokračovať štúdiom náročného diela Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. Katechézami teológia tela sa zaoberá trinásť študentov, pre ktorých to je už tretí semester semestrálneho programu.

*

MISIE

Medzi naše ďalšie aktivity patria misijné cesty na Ukrajinu.

Zameriavame sa prevažne na duchovné obnovy teológie tela pre mladých, pre mladé manželské páry, ale taktiež na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, mladým, mladým rodinám či opusteným deťom.

Veľmi sa tešíme z toho, že sa ukazujú ďalšie miesta pomoci, kde môžeme byť spoločne s vami nápomocní!

AJ NAĎALEJ VEĽMI PROSÍME HLAVNE O VAŠU MODLITBOVÚ PODPORU TOHTO DIELA. ĎAKUJEME!