PÚTE

AKTUÁLNE

Našimi spoločnými púťami chceme vytvárať spoločenstvo medzi tými, ktorým sa stalo srdcu blízke posolstvo sv. Jána Pavla II. o teológii tela - o krásnej láske.

Zároveň chceme spoločne s našimi svätými patrónmi Bohu ďakovať za všetky milosti, ktorými nás obdarúva, odprosovať za naše hriechy, hriechy našich rodičov, prarodičov a s dôverou si vyprosovať mnohé milosti pre naše povolania, rodiny, priateľstvá.
Radi sa aj s vami na našich pútiach stretneme :)!

tím Misijnej školy Karola Wojtylu

ARCHÍV PÚTÍ