Púť MŠKW do Medžugoria

Silvester v Medžugorí

Prelom rokov by sme chceli stráviť spolu s vami - našimi absolventmi a účastníkmi Formačných kurzov teológie tela a Semestrálnych programov, vašimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi v Medžugorí.

Ak máte v srdci rovnakú túžbu, túžbu na záver roka putovať, stráviť ho v stíšení, modlitbe a adorácií a príchod nového roka osláviť príjemným posedením a tancom, tak sa prihláste a pripojte sa k nám.

TERMÍN

28. december 2019 - 3. január 2020

CENA

Cena 175€ zahŕňa dopravu (deti do 12 rokov majú zľavu 60 €, deti do 5 rokov majú dopravu ZADARMO), ubytovanie - 4x v penzióne, poistenie (poistenie proti úpadku (insolventnosti) v poisťovni Union), poplatok za tlmočenie (na preklad je potrebné rádio s FM frekvenciou), technický a duchovný sprievodca.

Cena nezahŕňa stravu. Ponúkame možnosť objednať si polpenziu za 42€ (5x obed, 4x raňajky), poistenie 14€ - 2€ / deň (komplexné cestovné poistenie v zahraničí v poisťovni Union - (liečebné náklady, storno zájazdu, poistenie batožiny, úrazové poistenie)

PROGRAM

1. deň

Odchod zo Slovenska.

2.deň

V doobedňajších hodinách príchod do Medžugoria a ubytovanie, v prípade záujmu obed a poobedňajší duchovný program spojený so svätou omšou a adoráciou.

3. - 5.deň

● výstup na horu zjavenia „Podbrdo“

● krížová cesta na kopci „Križevac“

● návšteva hrobu pátra Slávka Barbariča, zmŕtvychvstalého Krista,

● návšteva Patrica a Nancy a ich svedectvo

● stretnutie a svedectvo Terezky zo spoločenstva Svetlo Máriino

● celonočná adorácia a slávnostná polnočná svätá omša

● po sv. omši silvestrovské posedenie

● divadelné predstavenie chlapcov a dievčat z komunity „Cenacolo“ – živý Betlehem

● možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionarky Mirjany 2.1.2020, ktorá sa modlí za neveriacich

6.deň

V poobedňajších hodinách odchod na Slovensko

7.deň

V ranných hodinách príchod na Slovensko.

Púť sa realizuje v spolupráci s CK Gospa Travel.

REGISTRÁCIA

Ak ste sa rozhodli s nami putovať, prosíme, aby ste sa záväzne prihlásili.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na

Tešia sa na vás!

Misijná škola Karola Wojtylu