TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

Anglická konverzácia

Chcel by si sa naučiť konverzovať v anglickom jazyku bez obáv? Chýba ti priestor, kde by si mohol spolu s inými odbúrať bariéry a voľne rozprávať po anglicky? Budeme konverzovať o témach ako sú pravá láska, zmysel života, krása tela…