Kurz je skvelý. Formuje človeka k zdravému vzťahu k svojmu telu a k zrelosti do budúceho manželstva. Malo by to byť povinné vzdelanie.

Formácia

Najviac ma oslovilo, dotklo sa, že sme sa zdieľali, že sme vytvárali spoločenstvo, uvedomila som si silu spoločného času, ktorý je pre mňa dôležitý.

Spoločenstvo

Teológia tela mi pomohla poznať Boží plán s ľudským telom a ľudskou láskou cez darovanie sa druhým. Na nelásku odpovedať láskou, na urážku odpustením.

Poznanie