„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 15, 16)

POMÁHAME na Ukrajine

V súvislosti s celosvetovou pandemickou situáciou sme aj my museli zrušiť misijné cesty na Ukrajinu. Neustále sme však v kontakte s našimi priateľmi a prostredníctvom nich sa snažíme prinášať pomoc všetkým núdznym.

Situácia na Ukrajine je momentálne pre mnohých náročná. Veľa ľudí v dôsledku pandémie prišlo o prácu, a tak aj o prísun akéhokoľvek príjmu na živobytie. Sociálny systém tam, bohužiaľ, nefunguje tak ako u nás, takže ľudia majú doslova iba pár hrivien na mesiac, z ktorých musia vyžiť. Čoraz viac pribúdajú chudobní. V zložitej situácii sa nachádzajú teraz aj kňazi, ktorí sú odkázaní na milodary veriacich (napr. na sv. omše).

S vašou pomocou sa nám podarilo vytvoriť niekoľko “ostrovčekov pomoci” na rôznych miestach Ukrajiny (pri mestách Ivano-Frankivsk, Ľvov, Buchach, Ternopol, Luck, Chernivci, Charkov a i.). Vaše finančné dary a príspevky pravidelne prerozdeľujeme a rozposielame našim priateľom, kňazom či otcom biskupom, ktorí ich následne rozdeľujú podľa potreby chudobným, chorým a núdznym, starenkám a starčekom, sirotám, slobodným mamičkám, mnohodetným rodinám či opusteným ľuďom. Konkrétna pomoc má formu nákupov a rozvozu potrebných potravín, tovaru každodennej spotreby a liekov, či finančných príspevkov na stravu, bývanie, zdravotnú starostlivosť – liečbu alebo drobné akútne opravy v domácnosti – nefungujúci vodovod, elektrina, zatekanie do domácnosti následkom povodní a i.).

Mnohí z vás nás prosíte o odslúženie svätých omší (liturgií) na Ukrajine (aj gregoriánskych). Táto forma podpory sa stále viac ukazuje ako skvelá príležitosť výpomoci kňazom i rehoľným spoločenstvám v tejto krajine a cez nich i druhým. ĎAKUJEME VÁM!

V miestach, kam sme spoločne na Ukrajinu chodievali, sa taktiež rodí veľa detí, ktoré skončia v detských domovoch, pretože sa o nich biologickí rodičia alebo širšia rodina z rôznych príčin nevie postarať. Jednému nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi, kňazovi, mnoho rokov horela v srdci túžba vybudovať taký detský domov, kde budú deti vnímané ako dar. V roku 2017 začal s Božou pomocou budovať Dom milosrdenstva s kostolom svätého Mikuláša. Je krásne vidieť, ako toto dielo rastie, napriek rôznym ťažkostiam a vďaka podpore dobrodincov. Doslova z ruín rastie domov. Pred pár mesiacmi bol požehnaný a položený aj základný kameň kostola sv. Mikuláša, ktorý bude pri detskom domove na znak toho, že Nebeský Otec je stále pri deťoch, že sa o nich stará a že ich nikdy neopustí. Každý týždeň sa priamo na stavbe pred krížom a ikonou sv. Mikuláša konajú modlitby za všetkých dobrodincov a podporovateľov tohto diela, za všetky deti aj spolupracovníkov.

Vďaka Bohu aj za vás všetkých, ktorí ste toto dielo už podporili alebo podporíte! Je to krásne dielo a veríme, že môže priniesť domov, nádej a radosť mnohým deťom! (Peňazí na dokončenie diela je treba ešte veľa, ale veríme, že Boh sa oslávi a už čoskoro bude môcť tento domov žiť svojím životom.)

Budeme vďační za každú vašu spoluprácu v tomto misijnom diele pomoci ľuďom na Ukrajine.

Tak, ako hovorí svätý apoštol Pavol, aby náš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol inokedy v nedostatku nám (2Kor 8,14).

AKO môžem POMÔCŤ?

FINANČNÝM DAROM

Váš finančný príspevok na pomoc Ukrajine (jednorazový alebo aj pravidelný) môžete zaslať:

  • platbou kartou
  • bankovým prevodom:  SK6783300000000130519177 (Misijná škola Karola Wojtylu), variabilný symbol: 777, (osobitný var. symbol pre detský domov: 0612), BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)
  • jednorazovo QR kódom:

V prípade potreby vám môžeme vystaviť aj potvrdenie o DARE.

OMŠOVÝM MILODAROM

Vaše úmysly na odslúženie svätých omší (liturgií) posielame priebežne každý mesiac priamo otcom biskupom alebo kňazom na rôzne miesta na Ukrajine. Omšové úmysly teda prijímame hocikedy v akomkoľvek množstve.

Milodar na odslúženie (príklad – odporúčaná výška minimálneho milodaru):

  • 1 svätej omše (liturgie) – 5 Eur
  • 9 svätých omší – 45 Eur
  • gregoriánskych omší – 30 svätých omší – 150 Eur

Milodar zasielajte:

  • bankovým prevodom na:  SK6783300000000130519177 (Misijná škola Karola Wojtylu), variabilný symbol: 333,  BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)
  • QR kódom:

MODLITBOU

Veľmi vás chceme poprosiť o intenzívnu modlitebnú podporu tohto „malého počatého diela“. Prosíme najmä o modlitbu za ochranu všetkých ľudí, ktorým Boh chce cez nás pomôcť, a tiež za našich spolupracovníkov na Ukrajine, aby ich Panna Mária chránila svojím plášťom od každého zla, choroby či hriechu, a aby stále dokázali načúvať Božiemu hlasu. Aby sa všetka pomoc, ktorá im prejde rukami, dostala k tým, ktorí ju skutočne najviac potrebujú. Našimi spolupracovníkmi na Ukrajine sú naši priatelia, s ktorými sme v minulosti spolupracovali na rôznych projektoch teológie tela – duchovných obnovách, seminároch atď. Sú medzi nimi laici, kňazi, rodiny i rehoľné spoločenstvá. V posledných rokoch nás Pán spájal cez učenie sv. Jána Pavla II. aj Pannu Máriu a vytváral medzi nami priateľstvá, aby sme teraz všetci spoločne konali a na ich silný príhovor vyprosovali u Boha potrebné milosti jedni pre druhých, ale aj pre celý svet. VĎAKA!

Misijná škola Karola Wojtylu si z vašich darov pre Ukrajinu ani za sprostredkovanie omšových milodarov pre kňazov na Ukrajine nenecháva žiadne prostriedky na svoju činnosť. V prípade, že by ste však chceli podporiť aktivity a fungovanie MŠKW, budeme vďační :)! CHCEM PODPORIŤ!

Aj vďaka vášmu srdcu ochotnému pomáhať, môžeme spoločne prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy nielen tej duchovnej a morálnej, ale aktuálne aj tej materiálnej… čo je aj jedným z hlavných cieľov našej Misijnej školy.

Veríme, že po ukončení pandemickej situácie budeme môcť obnoviť naše misijné cesty na Ukrajinu a spoločne s vami a našimi priateľmi a spolupracovníkmi opäť privážať pomoc a organizovať duchovné obnovy teológie tela a to nielen pre mladých :).

ĎAKUJEME za každú vašu podporu!

Nech Boh mocne koná aj vo vašich životoch!