"Získajte si vzdelanie, nech stojí mnoho strieborných, a vďaka nemu získate veľa zlata." (Sir 51, 28)

VZDELÁVACIE KURZY - ONLINE

DUCHOVNÉ OBNOVY, PREDNÁŠKY

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Pre absolventov našich kurzov

BUDOVANIE SPOLOČENSTVA

***

Pokiaľ by ste radi podporili túto našu misiu Karola Wojtylu, budeme vďační!