• All
  • Audio/video
  • News
  • Nezaradené
  • Novinky
  • Svedectvá

SEXUALITA V UČENÍ CIRKVI

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na seminárny kurz
SEXUALITA v učení Cirkvi
vyučovaný prezenčne v Bratislave, v Košiciach a online seminárnou metódou.

POZOR, POZOR, SÚŤAŽ! – VYHODNOTENIE

Vyhodnotenie súťaže o najlepší grafický návrh plagátu pre seminárny kurz Sexualita v učení Cirkvi, ktorý spúšťame v marci.

2% PRE MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU

Zo srdca ďakujeme za podporu Misijnej školy Karola Wojtylu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane!

PF 2024: Požehnaný nový rok priatelia 🎉 🥂 🎄

Nech láska, neha a pokoj novonarodeného Krista neprestajne rozžaruje naše srdcia a všetky naše vzťahy počas celého tohto nového roku…

MIKULÁŠSKO-VIANOČNÁ ZBIERKA

Mikulášsko-vianočná zbierka pre Ukrajinu

ZÁZEMIE PRE MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU

Pomôžte nám nájsť a vytvoriť zázemie pre Misijnú školu Karola Wojtylu.

FORMAČNÝ KURZ TEOLÓGIE TELA: Prihlasovanie predĺžené

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou, ktorý nám zanechal sv. Ján Pavol II. v Teológií tela.

LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ
vyučovaný seminárnou metódou prezenčne v Bratislave i online .

DEVIATNIK PRED SVIATKOM ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Počas deviatnika pred sviatkom zoslania Ducha Svätého si chceme vyprosiť, aby sme správne nasledovali Jeho hlas.

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi
vyučovaný prezenčne v Bratislave a online seminárnou metódou.

NOVOROČNÉ PRIANIE

Zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme veľa požehnania v novom roku 2023, nech rastieme v láske a sebadarovaní a žijeme prítomnosť.

MIKULÁŠSKO-VIANOČNÁ ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH NA UKRAJINE

Cieľom tejto zbierky je utvoriť balíček pomoci na celý rok, aby sme mali na každý mesiac konkrétnu čiastku, ktorú budeme môcť na Ukrajinu zasielať.

Prihlasovanie na Formačný kurz teológie tela

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou, ktorý nám zanechal sv. Ján Pavol II. v Teológií tela.

MEDZINÁRODNÝ KONGRES O MANŽELSTVE A RODINE

Dávame do pozornosti Medzinárodný kongres o rodine a manželstve, ktorý sa bude konať v dňoch 17.-19. novembra 2022 v Krakove.

LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ
vyučovaný seminárnou metódou prezenčne v Bratislave i online .

TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

SEN O BÝVANÍ SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU

Sen mamy troch detí na Ukrajine o dôstojnejšom bývaní sa vďaka Vám pomaly stáva skutočnosťou!

RUŽENEC – NAJSILNEJŠIA ZBRAŇ PRE UKRAJINU

„Teraz je veľmi požehnaný čas pre Ukrajinu, nebo je otvorené, Boh obzvlášť požehnáva náš národ. Veľké množstvo ľudí z rôznych krajín sa za nás modlí, postí. A ja verím tomu, že Boh vypočuje tieto modlitby.”

POMOC ĽUĎOM NA UKRAJINE

Veríme však, že modlitbou a pôstom sa aj táto vojna dá zastaviť!

ŽIŤ S TROMI DEŤMI NA PLOCHE 17m2?

Pomôžeme mame troch detí na Ukrajine, aby pre nich mohla zabezpečiť dôstojnejšie bývanie?

2% PRE MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU

Zo srdca ďakujeme za podporu Misijnej školy Karola Wojtylu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane!

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi
vyučovaný online seminárnou metódou.

TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

VEĽKÁ VĎAKA!

S bázňou a radosťou v srdciach Vám všetkým chceme vysloviť obrovské ĎAKUJEME! Pán sa o toto dielo Karola Wojtylu naozaj stará.

POMOC DEŤOM A CHUDOBNÝM NA UKRAJINE

Vďaka finančnej pomoci mnohých z vás, môžeme dnes vypomáhať každý mesiac zhruba 18 gréckokatolíckym kňazom s rodinami plus približne 20 rodinám či jednotlivcom v núdzi.

Online kurz LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ v angličtine

Dávame do pozornosti nový ročník programu
LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ
vyučovaný seminárnou metódou v anglickom jazyku.

TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ
vyučovaný online seminárnou metódou.

Prihlasovanie na Formačný kurz teológie tela

Navyšujeme kapacitu Formačného kurzu teológie tela. Prihlásiť sa je možné do 10. septembra. Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou, ktorý nám zanechal sv. Ján Pavol II. v Teológií tela.

Povolaní k láske, povolaní k svätosti

Aj počas pôstu vám prinesieme inšpirujúce príbehy našich súčasníkov, ktoré nás môžu povzbudiť. Každú stredu nový príbeh.

Online kurz TEOLÓGIA TELA v angličtine

Po úspešne ukončenom online kurze Love and Responsibility ponúkame medzinárodnej verejnosti Teológia tela online kurz vyučovaný seminárnou metódou v anglickom jazyku.

Online kurz LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ

Chceme sa s vami podeliť o novinku! Pripravili sme pre Vás nový Online kurz
LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ
vyučovaný seminárnou metódou v českom a slovenskom jazyku.

O Samsonovi a Dalile

Aká má byť láska podľa Lásky a zodpovednosti Karola Wojtylu sa dozviete v krátkom originálnom videu, ktoré zrealizovali absolventi Semestrálneho akademicko- formačného programu.

VEĽKÁ VĎAKA!

Z celého srdca sa Vám všetkým chceme poďakovať za uplynulý rok 2020, ktorý sme vďaka Bohu i vašim modlitbám, podpore a priateľstvám zvládli ! ĎAKUJEME!

Anglická konverzácia

Chcel by si sa naučiť konverzovať v anglickom jazyku bez obáv? Chýba ti priestor, kde by si mohol spolu s inými odbúrať bariéry a voľne rozprávať po anglicky? Budeme konverzovať o témach ako sú pravá láska, zmysel života, krása tela…

Deviatnik pred sviatkom sv. Jána Pavla II.

Dnes, 14. októbra, keď slávime 4 roky od založenia MŠKW, je to presne deväť dní do sviatku sv. Jána Pavla II. Chceme vás pozvať k modlitbe sv. ruženca a litánií k sv. Jánovi Pavlovi II.

Otvárame 6. cyklus Semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch v Košiciach.

Nový ročník Formačného kurzu teológie tela

Otvárame nový ročník Formačného kurzu teológie tela. Prihlásiť sa je možné od 15. augusta. Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou.

VIDEÁ z NOVÉNY pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Prinášame vám kázne a katechézy o. Dominika Chmielewského SDB z júlovej novény pred sviatkom Panny Márie z hory Karmel, ktorá sa uskutočnila v Košiciach.

Najväčší rytieri všetkých čias

Kedysi pred rokmi som čítal Artušovu smrť – stredoveký román o rytieroch, veľmi romantický vo svojom štýle, ale zároveň ukazujúci aj negatívne stránky svojich hrdinov.

Poštové známky k 100. výročiu narodenia Jána Pavla II.

Slovenská pošta, a. s. vydala spoločne s Poľskou poštou dňa 18. mája 2020 pri príležitosti 100. výročia narodenia Pápeža Jána Pavla II. príležitostnú poštovú známku v upravenom tlačovom liste s kupónmi. Poštové známky boli na Nitrianskom hrade v Katedrále svätého Emeráma v deň výročia posvätené. Okrem toho pošta v mestách, ktoré Ján Pavol II. navštívil, v deň výročia…

Ako osláviť 100. výročie Karola Wojtylu?

Modlitbou Sv. Ján Pavol II. sa určite poteší, ak strávite čas v modlitbe s naším Pánom, nech pôjde o akúkoľvek modlitbu. Pozývame vás na celodennú adoráciu do Košíc k sestrám karmelitánkam, kde okrem Pána v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, relikvií sv. Jána Pavla II. na vás čakajú aj kremówki (krémeše). Od 15. hodiny bude adorácia v…

Svedectvo: Náš nenarodený syn nás naučil, že milovať znamená aj trpieť

Vitaj, dieťa! Milovali sme ťa ešte predtým, než si k nám prišlo. A keď si konečne dalo o sebe vedieť, boli sme tí najšťastnejší rodičia na svete.

Pieseň Darovať sa z lásky

Darovať sa z lásky zložili špeciálne pre Misijnú školu Karola Wojtylu k 100. výročiu od narodenia Karola Wojtylu sestry karmelitánky z Košíc.

Príprava na Karolove 100. narodeniny

Rozhodli sme sa pripraviť pre našich priateľov a všetkých, ktorým je sv. Ján Pavol II. blízky, novénu. Je zostavená z úryvku zo Sv. Písma, textu sv. Jána Pavla II. a z litánií k tomuto svätcovi.