„Svätá omša je liek na choroby a celopal na splatenie našich hriechov.“ (Sv. Cyprián)

DAR SVÄTEJ OMŠE

Hľadáte vhodný darček pre vašich blízkych? (k narodeninám, k meninám, k výročiu svadby alebo len tak z lásky?)

Radi by ste nechali odslúžiť svätú omšu za svojich zosnulých blízkych? (za svojich rodičov, prarodičov, súrodencov, členov rodiny či blízkych priateľov, známych, ktorí už odišli do večnosti?)

Radi by ste za svojich zosnulých nechali odslúžiť gregoriánske sväté omše? (tridsať svätých omší idúcich bezprostredne za sebou za jedného zosnulého)

Alebo by ste chceli Bohu za niečo poďakovať, či odprosiť za svoje hriechy? Poprosiť o požehnanie a pomoc v ťažkých životných otázkach? (za obrátenie, uzdravenie, oslobodenie, požehnanie do vzťahov, a pod.?)

STE NA SPRÁVNOM MIESTE!

Mnohí z vás nás prosíte o odslúženie svätých omší (liturgií) na Ukrajine (aj gregoriánskych). Táto forma podpory sa ukázala ako skvelá príležitosť výpomoci kňazom i rehoľným spoločenstvám v tejto krajine.

Vaše úmysly na odslúženie svätých omší (liturgií) prijímame hocikedy a v akomkoľvek množstve (prostredníctvom tohto FORMULÁRA) a priebežne ich posielame  každý mesiac priamo otcom biskupom alebo kňazom na rôzne miesta Ukrajiny.

Tešíme sa, že touto formou môžeme poskytnúť pomoc Vám všetkým, ktorí chcete obetovať sväté omše za vašich blízkych (či už živých alebo zosnulých), a zároveň tým prispievať na živobytie kňazov na Ukrajine.

Vďaka Bohu za každú Vašu modlitbu a podporu!

Sväté omše (liturgie) nechávame slúžiť:

 • za živých
  • uvedieme vždy konkrétne meno/mená plus úmysel: za odprosenie za hriechy, za obrátenie, za uzdravenie, za oslobodenie, za uzdravenie vzťahov, za zdravie duše i tela, za Božiu pomoc, za požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za Dary Ducha svätého pre…, za mimoriadnu ochranu Panny Márie, ako poďakovanie Bohu za…, atď.
 • za zosnulých
  • uvedieme vždy konkrétne meno, alebo napíšeme za zosnulých z rodiny…, za odprosenie hriechov (zomrelého…, zomrelých členov našej rodiny),  za spásu duše… , za duše v očistci, atď.)
 • gregoriánske sv. omše
  • 30 svätých omší obetovaných za JEDNÉHO ZOSNULÉHO (v prípade, že sa uvádzajú viaceré mená, nenazývame tieto omše gregoriánske)
  • Svätá omša je jediná obeta, ktorá spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z očistca. (Sv. Gregor)
  • Viac o histórii a významu gregoriánskych svätých omší – pozrite TU

Pamätajme však na slová z Denníčka sestry Faustíny: „Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné obetované inými za teba po tvojej smrti.“ (Sv. Faustína)

Hodnota milodaru na odslúženie (odporúčaná výška milodaru):

 • 1 svätej omše (liturgie) = 5 Eur
 • 9 svätých omší = 45 Eur
 • gregoriánskych omší – 30 svätých omší = 150 Eur

„Omša by nás mala natoľko formovať, aby sa celý náš život stal omšou - miestom, kam neustále prinášame seba samých Otcovi ako obetu skrze Krista.“ (Karl Rahner)

Variabilný symbol: 777
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Variabilný symbol: 0612
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Variabilný symbol: 333
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka