• Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. (Ef 5, 32)

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje semestrálny program o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • – Stretnutia prebiehajú online cez aplikáciu Zoom vo večerných hodinách v malej skupine. Sú vedené seminárnou metódou v pravidelných týždenných intervaloch počas 12 týždňov.
 • – Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine. Ako pomôcku k lektúre dostávajú účastníci pracovné listy.
 • – Každé stretnutie má svoju tému i základné otázky, o ktorých účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

 • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

CIELE PROGRAMU

 • POZNANIE
 • Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.
 • Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
 • FORMÁCIA
 • Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.
 • SPOLOČENSTVO
 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši…

LEKTORI

 • Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach, ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

 

TÉMY

 1. Úvodné stretnutie
 2. Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
 3. Stvorenie človeka ako muža a ženy
 4. Sexualita
 5. Láska
 6. Čnosť čistoty
 7. Sviatosť manželstva
 8. Panenstvo
 9. Plodnosť – 1. časť (Otcovstvo a materstvo)
 10. Plodnosť – 2. časť
 11. Záverečné stretnutie

+ jedno stretnutie na budovanie spoločenstva

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

 • PRIHLÁŠKA
 • Prihlasovanie aktuálne neprebieha. V prípade záujmu o program nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára “NAPÍŠTE NÁM”. 
 • Súčasťou prihlášky je aj motivačný list v rozsahu 200 slov, ktorý napíšete priamo do registračného formuláru. Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí po ukončení prihlasovania.

REGISTRAČNÝ PRÍSPEVOK

 • 90€ pracujúci
 • 80€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD
 • 140€ manželské páry, snúbenecké páry

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály, poštovné, licencie.

Ďalšie programy

Po skončení základného programu je nezáväzná možnosť pokračovať v nadstavbových programoch

 • Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť
 • Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. Teológia tela (určené pre absolventov Lásky a zodpovednosti)

 

“Veľmi rád sa pridávam k tým, ktorí žehnajú tomuto dielu, pretože je veľmi potrebné a užitočné. Do ďalších rokov evanjelizačnej služby Vám vyprosujem potrebné milosti a žehnám všetkým Vašim spolupracovníkom i podporovateľom!”
Mons. Bernard BOBER, arcibiskup-metropolita Košice

VYBERÁME ZO SPÄTNEJ VÄZBY

Čo mi priniesla účasť na semestrálnom programe?

Uvedomenie si skutočností, ktoré sú dôležité pre ľudský život, napr. kto som, kam idem, záležitosti manželstva, ako správne prežívať život, všetko bolo tak jasne pomenované a slovne ma to vyzbrojilo do života, aby som hodnoty vedela obhájiť a hovoriť aj iným.

Tento seminár mi hlbšie ukázal, kto je osoba vedľa mňa a ako mám k nej pristupovať. Ponoril ma hlbšie a dal iný pohľad na vzťahy, povinnosti a pod. Utvrdil v rozhodnutí pre povolanie. Naučil ma lepšie a jednoduchšie čítať dokumenty od pápežov.

Nový pohľad na seba v kontexte života s Bohom a spoznal som nových ľudí. Oboznámil som sa s učením Cirkvi o manželstve, rodine, láske, pohľade na človeka. Po pravde mal som v tom veľkú medzeru, ktorú som si úspešne doplnil, ale vyžaduje si to samozrejme ešte hlbšie štúdium dokumentov Cirkvi.

Ukázal mi krásu a bohatstvo učenia katolíckej cirkvi v jednotlivých dokumentoch, obohatenie názormi ostatných účastníkov.

Zmenil môj pohľad na mňa samotnú.

Nové naštartovanie do života.

Čo konkrétne mi seminár Láska a zodpovednosť priniesol pre môj osobný život?

Poznanie, aká je naša ľudská láska biedna a hriešna, a aká môže byť krásna a čistá.

Hlbší pohľad na človeka, lepšie som spoznal sám seba, dôvody svojich reakcií, ale tiež aj ľudí okolo mňa. Pomáha mi to viac chápať ľudí okolo mňa.

Zistila som, na čo si mám pri stretnutí s ľuďmi dávať pozor, vyjasnila som si niektoré udalosti z môjho života. Mám možnosť postaviť sa čelne a zodpovedne pristúpiť k ich riešeniu.

 

O Semestrálnom programe na TV NOE

V utorok 16.5.2017 odvysielala TV NOE reportáž o Semestrálnom programe TF KU Ľudská láska, sexualita
a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý fakulta organizuje v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu od marca
do mája. Viac v samotnej reportáži od 17:48.

http://www.tvnoe.cz/porad/18686-zpravodajske-noeviny-16-5-2017

NAPÍŠTE NÁM

 

ODOSLAŤ

 • „Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť.“ sv. Ján Pavol II.