Akú rolu hrá telo?

Prečo si s ním nemôžem robiť čo chcem?

Aký zmysel má čistota v dobe presýtenej pôžitkom?

————————–

 • Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
 • Stvorenie človeka ako muža a ženy
 • Sexualita
 • Láska
 • Čnosť čistoty
 • Sviatosť manželstva
 • Panenstvo
 • Plodnosť

SP 2: Láska a zodpovednosť

Materiály na 2. semester.

Karol Wojtyla

“Človek nikdy nemôže byť použitý ako predmet – prostriedok k uspokojeniu…”

————————-

 1. Osoba a pud – význam slova „užívať“, inštinkt, pud a sexuálny pud.
 2. Osoba a láska – metafyzická, psychologická a etická analýza lásky.
 3. Osoba a čistota – čistota, stud, žiadostivosť, zdržanlivosť.
 4. Spravodlivosť voči stvoriteľovi – manželstvo a povolanie.
 5. Sexuológia a etika – sexuálna etika: manželstvo a spolužitie, vedomé materstvo.

SP 3: Teológia tela

Materiály na 3. semester

Ján Pavol II.

Ľudská láska a sexualita v Božom pláne

—————————

 1. Počiatok
 2. Vykúpenie srdca
 3. Vzkriesenie tela
 4. Kresťanské panenstvo
 5. Sviatostná povaha manželstva
 6. Láska a plodnosť