HOME

Čo nás spája?

Svedectvá

Často som začínala pochybovať o manželstve a predmanželskej čistote, lebo tento svet berie tieto veci celkom inak . Tu som si uvedomila, aký veľký zmysel to celé má a že sme stvorení byť darom jeden pre druhého. Bez lásky by život nemal zmysel.

Monika

Pozerám sa na človeka úplne inak – ako na stvorenie, cez čo som dostala nový pohľad na lásku, sexualitu a vzťahy.

Marek

Veľmi ma oslovila myšlienka, že pri sebadarovaní sa nestráca jedinečnosť človeka (nezaniká), ale práve naopak, človek ju objavuje. 

Matúš

Veľmi ma povzbudilo vidieť konkrétne prípady prežívania lásky – cez manželov, zasvätených aj laikov.

Mária

Najviac sa ma dotkla veta „Opakom lásky je používanie druhého”…

Michal

To čo som počul na prednáškach som mohol potom prebrať s Ježišom v adorácii. Veľké ĎAKUJEM za všetko, čo ste mi dali.

Martin

Netušila som, že v TOB je skrytý taký veľký poklad cirkvi, ktorý nám JP II zanechal. Úžasné a nepochopiteľné veci!

Dominika

… odporúčal by som, aby ďalší mohli spoznať Boží pozitívny pohľad na ľudské telo, manželstvo a sexualitu. Aj v dnešnej dobe sú to v Cirkvi často tabu témy. A mladí, smerujúci do manželstva, sa môžu veľa dozvedieť aj od manželov, ktorí otvorene hovoria na tieto témy.

Tomáš

Odporúčam všetkými desiatimi. Kto môže, nech sa zúčastní. Prečo? Pre všetko.

Petra