„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 15, 16)

Novinky z Ukrajiny

 „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36)

Pomoc chudobným prináša veľa ovocia. Chceme sa s vami podeliť o niekoľko noviniek, ako sa spoločne podieľame na Božom milosrdenstve v rámci misie na Ukrajine.


Vaša finančná pomoc aj modlitby naplnili srdcia mnohých ľudí, ktorým sa dnes žije materiálne veľmi ťažko, veľkou nádejou a vďačnosťou. Konkrétne sa stretávame s tým, že Boh je naozaj „Milosrdný Otec“ a s láskou sa chce o svoje deti starať aj cez každého jedného z nás.

Zo svedectiev našich priateľov, ktorí nám na Ukrajine pomáhajú, môžeme povedať, že niektoré babičky mali až slzy v očiach, keď im priniesli nákup potravín na celý mesiac. S dojatím sa pýtali, za koho sa majú modliť. Lebo mnoho babičiek a deduškov žije dnes na Ukrajine opustených, zabudnutých, naozaj vo veľmi zlých podmienkach a celý ich dôchodok, ktorý je priemerne okolo 50Eur na mesiac, ide na zaplatenie kúrenia, elektriny a plynu, takže na jedlo im toho už veľa nezostáva. Pár milých slov a pomoc doslova od cudzích ľudí mnohí vnímajú ako dôkaz toho, že Boh na nich nezabudol.

S veľkou vďačnosťou prijala našu pomoc aj jedna mladá chudobná žena, ktorá sa svojím životom naozaj naplno daruje v pomoci druhým. Sama žije v izbe v dome, kde si vôbec nemohla dovoliť zapnúť si cez zimu kúrenie, lebo by z platu, ktorý dostáva ako pomocná zdravotná sestra v nemocnici (110Eur/mesiac), nevyžila. Tak si večer nalievala horúcu vodu do fľašky, s ktorou zaspávala, aby nezamrzla.

Okrem jednorazovej pomoci – finančnej alebo nákupom väčšieho množstva trvanlivých potravín pre chudobných starčekov a starenky, opustených, chorých ľudí – sa postupne začína rozbiehať aj pravidelná pomoc.

Od začiatku nového roku 2021, vďaka mnohým z vás, ktorí ste začali posielať úmysly na odslúženie svätých omší alebo aj pravidelne finančne prispievať na MŠKW účet pre Ukrajinu, sa darí každý mesiac takto podporovať približne 20 chudobných rodín (mnohodetných rodín, kňazov, ktorí sa starajú o opustené deti, rodín gréckokatolíckych kňazov, rodín s postihnutým dieťaťom, slobodných mamičiek, opustených, chorých ľudí, babičiek).

Všetci títo ľudia vám naozaj s veľkou vďačnosťou posielajú pozdravy a modlia sa za vás a vaše rodiny. Aj naši dvaja otcovia biskupi, s ktorými spolupracujeme, vám s poďakovaním zo srdca posielajú svoje požehnanie a modlitby! „Je naozaj krásne vedieť, že niekomu na nás záleží. Vaša pomoc pre našich kňazov je naozaj veľká!“… „Uisťujem vás o našich modlitbách za vás!“ (z emailu od o. biskupa Dmitra). S vďačnosťou za celé dielo Misijnej školy Karola Wojtylu sa aj otec biskup Josafat pravidelne modlieva pred Ikonou zázračnej Panny Márie a vyprosuje všetky potrebné milosti pre vás dobrodincov, spolupracovníkov.

Veríme, že Boh aj naďalej bude viesť toto dielo, a že aj každý jeden z nás, aspoň tým málom, čo môžeme ponúknuť, sa staneme súčasťou veľkého plánu Božieho milosrdenstva!

Vďaka priatelia! Vďaka za to, že nezatvárate oči pred potrebami druhých!

Nech prúdy Božieho milosrdenstva mocne prúdia do vašich sŕdc, vzťahov aj rodín!

ČÍTAŤ VIAC...

POMÁHAME na Ukrajine

Variabilný symbol: 777
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Variabilný symbol: 333
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Variabilný symbol: 0612
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

V súvislosti s celosvetovou pandemickou situáciou sme aj my museli zrušiť misijné cesty na Ukrajinu. Neustále sme však v kontakte s našimi priateľmi a prostredníctvom nich sa snažíme prinášať pomoc všetkým núdznym.

Situácia na Ukrajine je momentálne pre mnohých náročná. Veľa ľudí v dôsledku pandémie prišlo o prácu, a tak aj o prísun akéhokoľvek príjmu na živobytie. Sociálny systém tam, bohužiaľ, nefunguje tak ako u nás, takže ľudia majú doslova iba pár hrivien na mesiac, z ktorých musia vyžiť. Čoraz viac pribúdajú chudobní. V zložitej situácii sa nachádzajú teraz aj kňazi, ktorí sú odkázaní na milodary veriacich (napr. na sv. omše).

S vašou pomocou sa nám podarilo vytvoriť niekoľko “ostrovčekov pomoci” na rôznych miestach Ukrajiny (pri mestách Ivano-Frankivsk, Ľvov, Buchach, Ternopol, Luck, Chernivci, Charkov a i.). Vaše finančné dary a príspevky pravidelne prerozdeľujeme a rozposielame našim priateľom, kňazom či otcom biskupom, ktorí ich následne rozdeľujú podľa potreby chudobným, chorým a núdznym, starenkám a starčekom, sirotám, slobodným mamičkám, mnohodetným rodinám či opusteným ľuďom. Konkrétna pomoc má formu nákupov a rozvozu potrebných potravín, tovaru každodennej spotreby a liekov, či finančných príspevkov na stravu, bývanie, zdravotnú starostlivosť – liečbu alebo drobné akútne opravy v domácnosti – nefungujúci vodovod, elektrina, zatekanie do domácnosti následkom povodní a i.).

Mnohí z vás nás prosíte o odslúženie svätých omší (liturgií) na Ukrajine (aj gregoriánskych). Táto forma podpory sa stále viac ukazuje ako skvelá príležitosť výpomoci kňazom i rehoľným spoločenstvám v tejto krajine a cez nich i druhým. ĎAKUJEME VÁM!

V miestach, kam sme spoločne na Ukrajinu chodievali, sa taktiež rodí veľa detí, ktoré skončia v detských domovoch, pretože sa o nich biologickí rodičia alebo širšia rodina z rôznych príčin nevie postarať. Jednému nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi, kňazovi, mnoho rokov horela v srdci túžba vybudovať taký detský domov, kde budú deti vnímané ako dar. V roku 2017 začal s Božou pomocou budovať Dom milosrdenstva s kostolom svätého Mikuláša. Je krásne vidieť, ako toto dielo rastie, napriek rôznym ťažkostiam a vďaka podpore dobrodincov. Doslova z ruín rastie domov. Pred pár mesiacmi bol požehnaný a položený aj základný kameň kostola sv. Mikuláša, ktorý bude pri detskom domove na znak toho, že Nebeský Otec je stále pri deťoch, že sa o nich stará a že ich nikdy neopustí. Každý týždeň sa priamo na stavbe pred krížom a ikonou sv. Mikuláša konajú modlitby za všetkých dobrodincov a podporovateľov tohto diela, za všetky deti aj spolupracovníkov.

Vďaka Bohu aj za vás všetkých, ktorí ste toto dielo už podporili alebo podporíte! Je to krásne dielo a veríme, že môže priniesť domov, nádej a radosť mnohým deťom! (Peňazí na dokončenie diela je treba ešte veľa, ale veríme, že Boh sa oslávi a už čoskoro bude môcť tento domov žiť svojím životom.)

Budeme vďační za každú vašu spoluprácu v tomto misijnom diele pomoci ľuďom na Ukrajine.

Tak, ako hovorí svätý apoštol Pavol, aby náš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol inokedy v nedostatku nám (2Kor 8,14).

KOMU sme spoločne s vami POMOHLI?

„Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba, a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku.“ (Ján Pavol II.)

... a mnohým iným, ktorých Boh sám pozná a ktorí sa za vás dobrodincov s vďačnosťou modlia...

„Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili!.“ (Mk 25, 40)

Aj vďaka vášmu srdcu ochotnému pomáhať, môžeme spoločne prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy nielen tej duchovnej a morálnej, ale aktuálne aj tej materiálnej… čo je aj jedným z hlavných cieľov našej Misijnej školy.

Veríme, že po ukončení pandemickej situácie budeme môcť obnoviť naše misijné cesty na Ukrajinu a spoločne s vami a našimi priateľmi a spolupracovníkmi opäť privážať pomoc a organizovať duchovné obnovy teológie tela a to nielen pre mladých :).

ĎAKUJEME za každú vašu podporu!

Nech Boh mocne koná aj vo vašich životoch!

AKO môžem POMÔCŤ?

MODLITBOU

Veľmi vás chceme poprosiť o intenzívnu modlitebnú podporu tohto „malého počatého diela“. Prosíme najmä o modlitbu za ochranu všetkých ľudí, ktorým Boh chce cez nás pomôcť, a tiež za našich spolupracovníkov na Ukrajine, aby ich Panna Mária chránila svojím plášťom od každého zla, choroby či hriechu, a aby stále dokázali načúvať Božiemu hlasu. Aby sa všetka pomoc, ktorá im prejde rukami, dostala k tým, ktorí ju skutočne najviac potrebujú. Našimi spolupracovníkmi na Ukrajine sú naši priatelia, s ktorými sme v minulosti spolupracovali na rôznych projektoch teológie tela – duchovných obnovách, seminároch atď. Sú medzi nimi laici, kňazi, rodiny i rehoľné spoločenstvá. V posledných rokoch nás Pán spájal cez učenie sv. Jána Pavla II. aj Pannu Máriu a vytváral medzi nami priateľstvá, aby sme teraz všetci spoločne konali a na ich silný príhovor vyprosovali u Boha potrebné milosti jedni pre druhých, ale aj pre celý svet. VĎAKA!

OMŠOVÝM MILODAROM

Vaše úmysly na odslúženie svätých omší (liturgií) posielame priebežne každý mesiac priamo otcom biskupom alebo kňazom na rôzne miesta na Ukrajine. Omšové úmysly teda prijímame hocikedy v akomkoľvek množstve. Prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA.

Milodar na odslúženie (príklad – odporúčaná výška milodaru):

  • 1 svätej omše (liturgie) – 5 Eur
  • 9 svätých omší – 45 Eur
  • gregoriánskych omší – 30 svätých omší – 150 Eur

Milodar zasielajte:

  • bankovým prevodom na:  SK6783300000000130519177 (Misijná škola Karola Wojtylu), variabilný symbol: 333,  BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)

FINANČNÝM DAROM

Váš finančný príspevok na pomoc chudobným na Ukrajine (jednorazový alebo aj pravidelný) môžete zaslať:

  • bankovým prevodom:  SK6783300000000130519177 (Misijná škola Karola Wojtylu), variabilný symbol: 777, (osobitný var. symbol pre stavbu detského domova s kostolom sv. Mikuláša: 0612), BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)
  • jednorazovo QR kódom:

V prípade potreby vám môžeme vystaviť aj potvrdenie o DARE.

Misijná škola Karola Wojtylu si z vašich darov pre Ukrajinu ani za sprostredkovanie omšových milodarov pre kňazov na Ukrajine nenecháva žiadne prostriedky na svoju činnosť. V prípade, že by ste však chceli podporiť fungovanie MŠKW, budeme vďační :)! CHCEM PODPORIŤ!

„Veď ak je prítomná... ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.“ (2Kor 8, 12)