MISIJNÁ ŠKOLA KAROLA WOJTYLU (MŠKW)

Sme občianske združenie medzinárodného charakteru zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v októbri roku 2016.

POSLANIE MŠKW

Podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu sa snažíme:

  • formovať ľudí rôznych profesií, veku a životného stavu a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti;

  • vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom prispieva k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

ČLENOVIA A SPOLUPRACOVNÍCI MŠKW

Členmi a spolupracovníkmi MŠKW sú absolventi a študenti Medzinárodného teologického inštitútu (International Theological Institute) v rakúskom Gamingu a Trumau, Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdiá manželstva a rodiny v Ríme, a taktiež programov organizovaných Akadémiou Karola Wojtylu na Slovensku – Diplomu v Rodinnej pastorácii a Master programu v teológii manželstva a rodiny v Košiciach. Okrem toho spolupracujeme s medzinárodnými lektormi a s absolventmi z vlastných projektov.

Medzinárodný charakter MŠKW napomáha vytvárať širšie spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu s ľuďmi a organizáciami s podobným zameraním i v zahraničí.

PILIERE MŠKW

null

FORMÁCIA

Formáciou k pravým ľudským hodnotám prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.

null

VZDELÁVANIE

Zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom Pravdu o človeku.

Zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôznych profesií, veku a životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti so zameraním na antropológiu človeka podľa vzoru Karola Wojtylu – sv. Jána Pavla II.

VIAC...
null

MODLITBA

Spoločná modlitba robí zázraky!

Základom každého ľudského vzťahu je vzťah s Tým, kto je zdrojom pravdivej čistej lásky. Ku tomu, aby sme boli schopní milovať a byť darom pre druhých, sa musíme najskôr my sami naučiť prijímať Božiu Lásku a nechať sa Ňou premieňať.

VIAC...
null

SPOLOČENSTVO

Vytvárať spoločenstvo, ktoré konkrétne prispieva k
zmierňovaniu ľudskej biedy.

Vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom prispieva k zmierňovaniu ľudskej biedy – duchovnej,
morálnej aj materiálnej

VIAC...

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ MŠKW

História MŠKW

Sme spoločenstvo ľudí, ktorých počas štúdií oslovilo učenie o ľudskej láske a ľudskej osobe podľa učenia Katolíckej cirkvi. Táto skúsenosť nás jednoducho viedla prinášať toto učenie ďalej medzi ľudí. Našu činnosť sme začali neformálne v roku 2009 organizovaním študijných stretnutí, letných škôl a víkendových programov, počas ktorých sme spolu študovali o ľudskej láske na základe Teológie tela sv. Jána Pavla II. Takto sme sa stretávali nielen na Slovensku, ale aj v Bosne a Hercegovine, Česku, Lotyšsku, Rakúsku, Rusku a na Ukrajine.

Na základe záujmu mladých pracujúcich a študentov spoznávať myšlienku čistoty a krásy ľudskej lásky podľa učenia sv. Jána Pavla II. sme v roku 2010 začali projekt víkendových duchovných obnov v Česku. Od roku 2012 až do dnešného dňa tento projekt úspešne pokračuje aj na Slovensku. Práve pravidelné víkendové stretnutia inšpirovali mnohých účastníkov rozvíjať svoje vzdelanie na Slovensku a v zahraničí.

Zvyšujúci sa záujem o tieto víkendové stretnutia výrazným spôsobom prispel k založeniu Misijnej školy Karola Wojtylu (MŠKW), ktorá pôsobí ako občianske združenie od októbra 2016.

Naša cesta a konkrétna skúsenosť s učením sv. Jána Pavla II.

2019/2020 - Slovensko

Prvý ročník nadstavbového kurzu Láska a zodpovednosť (dielo Karola Wojtylu). 3 víkendové obnovy pre absolventov Formačných kurzov teológie tela.

2018 - Kazachstan

Duchovná obnova teológie tela pre mladých, prednášky o teológii tela sv. Jána Pavla II. na Festivale mladých z rôznych častí Kazachstanu v meste Ozernoe.

2018/2020 - Slovensko, Ukrajina, Rakúsko, Česká republika

Prednášky a svedectvá o učení sv. Jána Pavla II. na rôznych podujatiach – seminároch, konferenciách, duchovných obnovách, birmovaneckých prípravách, vo farnostiach, v školách, rehoľných spoločenstvách.

od jesene 2017/2020 Košice

V spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej Univerzity organizujeme v Košiciach Semestrálny akademicko-formačný program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi; Láska a zodpovednosť, Teológia tela.

2016/2020 - Slovensko

V roku 2016 vznikla v Bratilaslave 1.študijná skupinka Teológie tela. Do dnešného dňa bolo založených 5 takýchto študijných skupiniek v rámci Slovenska -Bratislava, Nitra, Levoča, Košice.

október 2016 - Slovensko

Založenie Misijnej školy Karola Wojtylu

2015/2020 - Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Taliansko

Priebežná formácia ľudí z tímu, lektorov, spolupracovníkov Misijnej školy Karola Wojtylu na akademickej úrovni (Brno – Štúdium manželstva a rodiny, Trumau – Medzinárodný teologický inštitút, Rím – Inštitút Jána Pavla II., Košice – Master v teológii manželstva a rodín, Diplom v rodinnej pastorácii).

2014 - Rusko

Desaťdňový Seminár teológie tela v rámci pravoslávneho letného tábora pre mladých.

od roku 2013/2020 - Slovensko

Formačné kurzy teológie tela / západné Slovensko. V súčasnosti prebieha už 7. ročník.

2013/2018 - Ukrajina

Duchovné obnovy teológie tela, semináre, svedectvá na rôznych miestach Ukrajiny a na rôznych podujatiach.

2012 - Rakúsko

Medzinárodný teologický Inštitút/ITI, Trumau – víkendová medzinárodná duchovná obnova „Vocation to love“, na základe ktorej sa začali na seba nadväzujúce duchovné obnovy na Slovensku v rokoch 2013-2014 (podľa vzoru tých, ktoré prebehli v Českej republike v rokoch 2010/2012).

2012 - Lotyšsko

Týždňová letná škola teológie tela

2010/2012 - Česká republika

Prvé duchovné obnovy so zameraním na katechézy Jána Pavla II. teológia tela(séria 7 víkendových duchovných obnov s jednou skupinou mladých).

2009/2011 - Bosna a Hercegovina

Vznik prvých študijných skupiniek teológie tela a letnej školy teológie tela s mladými z Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska v rámci spoločenstva Svetlo Máriino v Medžugorii.

2007/2009 - Rakúsko

Štúdium teológie manželstva a rodiny na INTERNATIONAL THEOLOGICAL INSTITUTE (ITI, Gaming)

2006 - Rakúsko

1. Medzinárodné sympózium Teológie tela v Európe (Gaming)

Misijný dom Karola Wojtylu

Misijný dom Karola Wojtylu v Košiciach máme v podnájme od júna 2019. 

Dom je zároveň sídlom a kanceláriou Misijnej školy Karola Wojtylu a tiež komunitným centrom pre tých, ktorých nadchlo učenie Cirkvi a zvlášť sv. Jána Pavla II. Misijný dom dýcha životom a budeme veľmi radi, ak do neho život príde ešte viac aj vďaka vašej návšteve. Chceme dom budovať v duchu myšlienky: „Čím viac sa stávame darom jeden pre druhého, tým krajšie môže byť spoločenstvo, ktoré medzi nami vzniká.”

Súčasná činnosť

Prednášame a svedčíme o teológii tela (katechézy sv. pápeža Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite) na rôznych podujatiach – formačných stretnutiach, seminároch, konferenciách, duchovných obnovách či priamo na školách – na gymnáziách, vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, na Ukrajine, v Kazachstane, Rakúsku, Rusku, Lotyšsku a i.

SLOVENSKO: V roku 2019/2020 prebiehal v Nitrianskej diecéze s požehnaním miestneho otca biskupa Viliama Judáka už ôsmy ročník Formačného kurzu teológie tela (8FKTT). Pre veľký záujem sme rozbehli Formačný kurz teológie tela aj na východe Slovenska v Smižanoch, kde sa úspešne konal už druhý ročník.

Zároveň sa venujeme študijným skupinkám teológie tela, nadstavbovému kurzu Láska a zodpovednosť, organizácii duchovných obnov a prednáškovej činnosti (o teológii tela, o čistote, o manželstve, o zasvätenom živote, o zmysle a cieli života, o ľudskej dôstojnosti a iné.)

Od roku 2017 v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach organizujeme každý semester semestrálny akademicko-formačného program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi (o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti) s možnosťou nadstavbového programu Láska a zodpovednosť a Teológia tela.

UKRAJINA: Medzi naše ďalšie aktivity patrí misijná činnosť na Ukrajine.

Okrem duchovných obnov sa zameriavame na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, sirotám, mladým, mladým rodinám či opusteným ľuďom.

NAŠA VÍZIA

Naším snom je vytvoriť na Slovensku svojho druhu prvé medzinárodné MISIJNÉ CENTRUM – MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU (MŠKW), ktoré by poskytovalo komunitné zázemie pre formáciu a vzdelávanie novej generácie podľa vzoru a diela Karola Wojtylu – sv. Jána Pavla  II.

Našou túžbou je, aby to bolo miesto, kam by ľudia z rôznych krajín sveta (zväčša slovanských) rôzneho veku či životného stavu mohli prichádzať na určitý čas a byť systematicky vzdelávaní a formovaní v oblasti intelektuálnej, duchovnej, kultúrnej a spoločenskej; miesto, kde by sme sa spoločne učili svojimi darmi, talentami, vedomosťami a svojím osobným príkladom svedčiť o kráse a dôstojnosti ľudskej osoby, ľudského tela a lásky podľa Božieho plánu; miesto, kde sa kresťanský východ bude stretávať so západom; miesto v tichom prostredí, kam by mohli naši absolventi, študenti, spolupracovníci, priatelia prichádzať sa stíšiť, modliť a vytvárať spoločenstvo.

Hlavným cieľom Misijného komunitného centra MŠKW by bolo vytvárať priestor pre budovanie medzinárodnej komunity ľudí, ktorá spoločnými silami bude prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

Pomôžte nám, prosím, zrealizovať tento sen...

KAŽDÝ MESIAC JE ZA VÁS VŠETKÝCH, KTORÍ TOTO DIELO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PODPORUJETE, SLÚŽENÁ SV. OMŠA. ĎAKUJEME!

Misijná škola Karola Wojtylu vykonáva svoju činnosť predovšetkým na základe finančnej pomoci sympatizantov a iných podporovateľov.

ZA KAŽDÚ VAŠU SPOLUPRÁCU a POMOC – modlitbovú, morálnu, materiálnu aj finančnú!