Iba spoločnými silami môžeme naplniť MISIU, ku ktorej nás povoláva sv. Ján Pavol II.

ĎAKUJEME!

Misijná škola Karola Wojtylu vykonáva svoju činnosť iba vďaka podpore dobrodincov. Sme vďační každému z nich za to, že môžeme prinášať NÁDEJ chudobným na Ukrajine a mnohým ľuďom PRAVDU o kráse ľudskej sexuality formou vzdelávacích programov.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

Platobné údaje

pre jednorazovú alebo pravidelnú podporu

IBAN: SK3783300000000019810513

Číslo účtu: 19810513 / 8330
Názov účtu: Misijná škola Karola Wojtylu
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio banka

Jednorazová podpora cez QR kód

ĎAKUJEME!

Každý mesiac je za všetkých, čo nás akoukoľvek formou podporujú, slúžená sv. omša.