Iba spoločnými silami môžeme naplniť MISIU, ku ktorej nás povoláva sv. Ján Pavol II.

ĎAKUJEME!

Misijná škola Karola Wojtylu vykonáva svoju činnosť výhradne na základe podpory dobrodincov. S vďačnosťou každému, kto toto dielo podporuje, môžme prinášať NÁDEJ chudobným na Ukrajine a PRAVDU o kráse ľudskej sexuality, formou vzdelávacích programov, druhým.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

Platobné údaje

pre jednorazovú alebo pravidelnú podporu
.
Číslo účtu: 19810513/2010
IBAN: SK3783300000000019810513
Názov účtu: Misijná škola Karola Wojtylu
Variabilný symbol: 1111
Banka: Fio banka

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Jednorazová podpora cez QR kód

ĎAKUJEME!

Každý mesiac je za všetkých, čo nás akoukoľvek formou podporujú, slúžená sv. omša.