Ladislav Kubíček

* 3. januára 1926    † 11. septembra 2004

 

Ladislav Kubíček bol českým katolíckym kňazom a lekárom- pôrodníkom. Známou postavou českej katolíckej cirkvi v 20. storočí. Bol osobnosťou, ktorú šikanoval komunistický režim a štátny dozor nad cirkvami (tzv. cirkevnými tajomníkmi).  Jeho život sa skončil predčasne tragickou smrťou. Niektorí ho pokladajú za novodobého mučeníka.

Narodil sa 3. januára 1926 v Rachove, v Československu, na území vtedajšej Podkarpatskej Rusi. V deň narodenia bol pokrstený miestnym farárom. Na náboženstvo chodil do školy, kde ho formoval maďarský farár. Rodičia naučili Ladislava modliť sa, ale do kostola nechodili. Neskôr počas štúdií na gymnáziu v Brne miništroval. V roku 1945 zmaturoval a po roku začal študovať medicínu. V roku 1948 začal externe študovať aj teológiu v Brne. V tomto roku bol aj zo štúdia  medicíny vylúčený. Na príkaz ministerstva, po nútenej ročnej prestávke pokračoval v štúdiu medicíny a úspešne štúdium aj ukončil. V roku 1950 promoval na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity. Pôsobil ako lekár na rôznych miestach na Morave. V roku 1959 bol však „pre nepriateľský postoj k ľudovému demokratickému hnutiu“ prepustený komunistickým režimom zo štátneho zamestnania a poslaný do Karvinej, aby tu pracoval ako lisovač a brúsič. Pre svoju náboženskú činnosť bol následne uväznený. Dôvodom bolo vodcovstvo v dvoch protištátnych skupinách, ktoré sa schádzali na modlitbu a náboženskú činnosť. Ladislav Kubíček bol odsúdený za rozvracanie republiky. Po roku väzenia dostal politickú amnestiu a po prepustení z väznice pokračoval v zamestnaní. Po smrti matky pracoval v Kamennom priemysle v Letoviciach, ako brúsič umelého kameňa a ako pomocná sila v nemocnici v Moravskej Třebovej.

Dňa 7. februára 1967, bol tajne vysvätený za katolíckeho kňaza biskupom Štefanom Trochtom v Prahe. V tomto období nevykonával svoju činnosť. Do duchovnej správy nastúpil až v roku 1969, kedy dostal štátny súhlas k vykonávaniu kňazskej služby. Počas 35 rokov pôsobil na rôznych miestach diecézy.

Po prevrate v roku 1989 sa stal členom Konfederácie politických väzňov. Bol vyhľadávaným exercitátorom. Angažoval sa aj ako bývalý lekár – pôrodník. Zaslúžil sa o zrušenie povinnosti nových gynekológov, aby v rámci svojej atestácie nemuseli vykonať dvadsať interrupcií. Ladislav Kubíček bol vyhľadávaným spovedníkom a duchovne sprevádzal mnohých ľudí. Na miestach, kde pôsobil, bol známy tým, že dokázal pritiahnuť ľudí k Bohu. Napísal niekoľko kníh s filozofickou tematikou. V Matici cyrilometodějskej vyšlo niekoľko jeho drobných esejistických kníh, predovšetkým z oblasti manželstva, s presahom do hraničných otázok gynekológie, psychosomatických chorôb, psychiatrie a duchovného života. Začiatkom septembra 2004 sľúbil, že dokončí ešte korektúry svojej knihy o slobode, avšak túto tvorbu nedokončil. Tento rukopis sa podarilo redakcii nakladateľstva objaviť takmer zázračne nepoškodený v napoly zhorenej farskej kancelárii. Preto je do istej miery mementom a takmer duchovným závetom tohto kňaza.

V noci z 10. na 11 septembra 2004 pristihol na svojej fare v Třěbeniciach dvoch mladých zlodejov vo veku 15 a 26 rokov. Sľúbil im, že krádež nenahlási na polícii, ak z fary odídu. Kňaz im dal peniaze a otvoril aj trezor. Mladíkov veľmi dobre poznal, pretože ho navštevovali, dával im peniaze. Mladší z nich dokonca u neho nejaký čas miništroval. Páchatelia ho napadli a zbili. Brutálne ho kopali po celom tele, do hlavy, krku, hrudníka a nakoniec ho dobodali. Na ležiaceho zraneného kňaza nahádzali noviny a handry, poliali ho pripravenou horľavinou a zapálili, aby zahladili stopy. Po príchode hasičov bola obeť pri živote. Kňaz Ladislav krvácal a ešte dýchal. Pred štvrtou hodinou ráno, kňaz Ladislav odovzdal život Pánovi. Je pochovaný v Kunštáte na Morave.

Pri súdnom procese sa zistilo, že kňaz Ladislav po napadnutí lupičmi na fare nekričal o pomoc. S najväčšou pravdepodobnosťou preto, že chcel zachrániť život ženy, starej pani, ktorá spala v blízkosti miesta činu. Nekričal, aby ju nezobudil a aby aj ju páchatelia nenapadli. Vrahovia boli odsúdení do väzby. Mladší z nich sa v roku 2014 obrátil listom na čitateľov Katolíckeho týždenníka a požiadal ich o odpustenie zo spáchania svojho hrozného činu – vraždy kňaza. V liste uviedol, že čin ľutuje a žiada o odpustenie.

V deň 1. výročia smrti Ladislava Kubíčka, 11. septembra odhalili biskupi na stene fary v Třěbeniciach pamätník. Litoměřický biskup označil kňaza Ladislava za mučeníka. Podľa vyjadrenia farára Československej husitskej cirkvi, Šimůnka, bol Ladislav Kubíček svätým už počas svojho života. Farár Jozef Szeliga, predchodca kňaza Kubíčka v Třebeniciach, sa o ňom vyjadril takto: „Ladislav Kubíček bol pre mňa vzorom obetavosti, je mi veľmi ľúto a smutno, viete, bol človekom ktorý mal srdce na dlani, a on bol zavraždený. Neviem prečo, nie sú na to slová a myslím si, že celá spoločnosť by sa mala zamyslieť, kam vlastne smeruje. Už nie je nič sväté, ani posvätné miesta, ani fara, ani ľudský život, ani cintorín.“

Marie Svatošová, spolupracovníčka Ladislava Kubíčka a autorka jeho spomienkovej knihy, v nej píše:

„Ladislav ma nazýval svojou sekretárkou pre zvláštne úlohy. Dodnes som žiadnu výpoveď nedostala, tak pokračujem. A ak si diabol myslí, že sa tou vraždou Ladislava konečne zbavil, veľmi sa mýli. Poznám Ladislava dobre. Rovnako ako sa s láskou jednotlivo venoval a žehnal každému z nás, bude sa venovať a žehnať – neobmedzený priestorom a časom – každému jednotlivému čitateľovi, ktorý sa mu zverí do starostlivosti.“

Citáty a myšlienky kňaza, Ladislava Kubíčka:

„Čo sa týka času, buďme radi, že ho nemáme viac. Budeme mať čo robiť vyúčtovať ten čas, čo máme! Žiadne výhovorky. Boh nám ho dal presne toľko, koľko potrebujeme na danú úlohu.“

„Všetci žijeme – a všetci sme radi, že žijeme. Život sa nám páči, aj napriek nepríjemnostiam a komplikáciám. Dokonca v týchto ťažkých životných prekážkach vidíme čosi dobrodružného, čo robí náš život zaujímavým, a určite si nevieme predstaviť život, ktorý je fádny. Život je však taká živá bunka, niektorí ju prirovnávajú k atómom, molekulám, a kryštálom. Čo je teda život?“ Ladislav Kubíček v knihe Život – největší umělecké dílo.

 V roku 2011 sa začal proces zbierania dokumentov, na základe ktorých by Ladislav Kubíček, katolícky kňaz, mohol byť blahorečený.

Ladislavovi Kubíčkovi bolo v roku 2011 venované číslo časopisu Milujte se!.

 

Zdroje:

SVATOŠOVÁ, Marie.  Až k prolití krve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005, 360 s. ISBN 80-7195-037-8.

www.ladislavkubicek.cz

www.cirkev.cz

www.litomericky.denik.cz

www.wikipedia.org

www.ustecky.denik.cz

www.katolik.cz

www.tkkbs.sk

www.databazeknih.cz

www.pastorace.cz

www.katyd.cz

www.katopedia.cz

ĎALŠIE PRÍBEHY: