We can fulfill the MISSION St. John Paul II calls us to only together with you.

THANK YOU FOR ANY SUPPORT!

Bank information

for a one time or regular support

IBAN: SK3783300000000019810513

Dary z ČR: č. účtu 19810513 / 2010 (Fio banka)
Bank address: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Account name: Misijná škola Karola Wojtylu
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Support by QR code

Payment by card via darujme.sk

for a one time or regular support

2% z daní pre MŠKW

 

2 % pre MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU

Milí priatelia, Vami darované 2 % (3 %) z daní nám pomôžu v rozvoji šírenia radostnej zvesti o láske a sexualite podľa vzoru teológie tela Jána Pavla II. Ďakujeme za vašu pomoc. 

Karol Wojtyla School of Mission
právna forma: občianske združenie
Adresa: Rosná 20, 040 01 Košice
IČO: 50 555 120

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % či 3 % z dane nám, stačí, aby ste si stiahli dané tlačivo a vyplnené, vytlačené a podpísané ho odniesli/doručili Daňovému úradu spolu s potvrdením o zaplatení dane.

Presný postup ako poukázať MŠKW percentá z dane:

AK SI ZAMESTNANEC:

  1. V prvom rade požiadaj svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. V druhom kroku po tom, ako ti zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane, vyplň Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby
  3. Ak si v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky najmenej 40 hodín môžeš poukázať až 3 %. Navyše budeš potrebovať potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie, kde si dobrovoľnícku prácu vykonával.

Podpísané formuláre je potrebné odniesť/doručiť Daňovému úradu do 30.4.2024. 

PRE FYZICKÉ OSOBY (FO) A PRÁVNICKÉ OSOBY (PO):

  1. Ak si FO, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo PO, tak Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie treba odovzdať do 2. apríla 2024. Ak oznámiš daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % (1 %) poukazuješ v tomto predĺženom termíne.
  2. Ak ako právnická osoba nedaruješ 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak v roku 2024 môžeš poukázať iba 1,0 % z dane. Ak chceš ako právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel.

Together with you, we will be able to bring HOPE to the people of our society through the JP II‘s message about the beauty of human love and sexuality, about the meaning of our body, about the meaning and goal of our lives and at the same time, we will be able to bring concrete help to the people in need in Ukraine.

THANK YOU FOR YOUR HELP!

Every month there is a Holy Mass offered for each one of you who supports this mission in any manner.