• „V pocite zodpovednosti o druhú osobu je skrytá starostlivosť o jej opravdivé dobro” (Karol Wojtyla).

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Košiciach pre teba pripravila seminárny kurz o knihe Karola Wojtylu

Láska a zodpovednosť.

Program bude prebiehať od februára 2025 do mája 2025 počas 14 týždňov. Prihlásiť sa môžeš na prezenčnú formu v Bratislave, v prípade dostatočného záujmu aj v Košiciach alebo na online štúdium. Seminárna metóda, ktorú používame, ti umožní študovať originálny text knihy Love and Responsibility, a diskutovať o ňom v malej skupine pod odborným vedením skúsených lektorov. Chceme s vami budovať spoločenstvo prostredníctvom štúdia, diskusie, zdieľania a spoločnej modlitby. Naším cieľom je pomôcť jeden druhému pochopiť odkaz Karola Wojtylu – nádej o Božom pláne pre ľudskú lásku a sexualitu.

 • Kde?

  Online
  Prezenčne v Bratislave
  V prípade záujmu v Košiciach prezenčne

 • Kedy?

  Od februára do mája 2025 raz za týždeň (14x) vo večerných hodinách.
  Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 1h 45min
  Konkrétne dni a čas budú určené na základe preferencií prihlásených.

 • For whom?

  Manželia, slobodní, snúbenci, rozvedení, zasvätení, kňazi

 • Ako?

  Diskusiami nad textami diela Láska a zodpovednosť od Karola Wojtylu použitím seminárnej metódy

 • Jazyk?

  Slovenský a český

 • Príspevok?

  Do 31.12.2024
  120€/osoba for employed
  100€/osoba študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry

  Od 1.1.2025
  150€/osoba for employed
  130€/osoba študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry

 • Veľkosť skupiny?

  Max. 15 osôb

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU:

 • Kurz sa skladá z 14 stretnutí.
 • Stretávať sa budeme raz za týždeň v malej skupine.
 • Účastníci sa budú na každé stretnutie pripravovať načítaním kapitoly z knihy Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. K tomu dostanú pracovné listy, ktoré im počas štúdia pomôžu zamerať sa na tie najdôležitejšie otázky.
 • Každé stretnutie bude mať svoju tému a špeciálne otázky na diskusiu. Spolu budeme hľadať odpovede na základné otázky ľudského srdca tak, ako ich zachytil Karol Wojtyla.
 • V prípade viacerých účastníkov z okolia Košíc sa niekoľko stretnutí uskutoční prezenčnou formou.

CIELE KURZU:

 • Prostredníctvom štúdia knihy Láska a zodpovednosť chceme pomôcť ľuďom nájsť odpovede na ich hlboké otázky: Čo je to Láska? V čom spočíva zmysel a krása mojej sexuality? Je možné žiť čisto aj v dnešnej dobe?
 • Spoločným štúdiom pôvodného textu Lásky a zodpovednosti si chceme navzájom pomáhať pochopiť náročné časti textu a hľadať konkrétne spôsoby aplikovania toho, čo napísal Karol Wojtyla, do našich životov.
 • Rozvíjať prezentačné schopnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky rozmýšľať, schopnosť komunikovať, argumentovať a enjoying the seminar method,, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.

LEKTORI:

Lektormi kurzu sú absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

TÉMY:

1. Analýza slova užívať
2. Interpretácia pudu
3. Metafyzická analýza lásky
4. Psychologická analýza lásky
5. Etická analýza lásky
6. Rehabilitácia čistoty
7. Metafyzika studu
8. Problematika zdržanlivosti
9. Manželstvo
10. Povolanie
11. Sexuológia a sexuálna etika
Bonusová hodina  – Lektúra dramatického diela K. Wojtylu: Pred zlatníctvom

REGISTRÁCIA

Príspevok:

 • Do 31.12.2024
  120€/osoba for employed
  100€/osoba študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry
 • Od 1.1.2025
  150€/osoba for employed
  120€/osoba študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály v elektronickej forme a licencie.

Cenu kurzu možno uhradiť aj vo viacerých splátkach. Pokiaľ by bola cena kurzu pre vás prekážkou, prosím, kontaktujte nás.

Ako sa zaregistrovať?

Prihlasujte sa, prosím, vyplnením registračného formuláru. Registrácia bude otvorená v novembri 2024.

Nakoľko je kapacita kurzu obmedzená, prosíme vás, aby ste k prihláške pripojili motivačný list, niekoľko slov o vašej motivácii, prečo by ste sa chceli zúčastniť tohto kurzu.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

MŠKW tím

„AKO VYZERÁ PRAVÁ LÁSKA?“

Chceš poznať pravdu o láske, zmysle života, vzťahoch, čistote a svojom povolaní?

Chceš žiť plnšie svoju sexualitu? Vidieť sexualitu ako dobro?

Premýšľaš, ako prežívať čistotu vo vzťahoch – či už ako mladý, starší, v manželstve, rozvedený, počas chodenia, zasvätený alebo ako kňaz?

Hľadáš dobrý zdroj pre formáciu seba i druhých?

Láka ťa veľdielo Karola Wojtyłu Láska a zodpovednosť, ale samotný text sa ti zdá príliš náročný na to, aby si ho čítal sám?

Spätné väzby našich študentov

Čo konkrétne mi tento seminár priniesol pre môj osobný život?

***

   Začal som pracovať na sebe ako na čnostnom človeku. Využil som čas pôstu pre prácu na mojej miernosti. Snažím sa v každom človeku hľadať jeho vnútornú hodnotu and aplikovaťmiluj and nevyužívaj“.

***

Prehĺbenie and prečistenie pohľadu na vznik and priebeh lásky medzi mužom and ženou.

***

Vedomie väčšej zodpovednosti za lásku.

***

Čo konkrétne ma na seminári oslovilo?

***

Iný, nový pohľad na lásku, obohacujúca diskusia, čo iných pri čítaní napadlo and mne nie, spoločenstvo.

***

Oslovilo ma to, že sme na základe JP II. mohli otvorene hovoriť o vzťahoch, a že to nebolo len o vyslovovaní niekoho názoru na túto problematiku, ale kniha nám slúžila ako vodítko and meradlo pravdy.

***

Kompletné and ucelené čítanie jednej knihy and diskusia o nej.

***

Otvorenosť and nasadenosť  lektorov, spoločenstvo, spoločné bádanie.

***

O KNIHE LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ:

Karol Wojtyla začal hlbšie premýšľať nad témami manželskej lásky a sexuality vďaka mnohým rozhovorom so študentmi a priateľmi, ktorých duchovne sprevádzal ako školský kaplán. V školskom roku 1956/1957 a o rok neskôr vyučoval na katolíckej univerzite v Lubline kurz etiky s názvom Láska a zodpovednosť. Svoje poznámky nakoniec rozpracoval a vydal pod rovnakým názvom knižne v roku 1960.

WRITE TO US

 

SUBMIT

 • „Človek – jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého – nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v nezištnom sebadarovaní.“ Gaudium et Spes 24, 3