• „V pocite zodpovednosti o druhú osobu je skrytá starostlivosť o jej opravdivé dobro” (Karol Wojtyla).

“AKO VYZERÁ PRAVÁ LÁSKA?”

Chceš poznať pravdu o láske, zmysle života, vzťahoch, čistote a svojom povolaní?

Chceš žiť plnšie svoju sexualitu? Vidieť sexualitu ako dobro?

Premýšľaš, ako prežívať čistotu vo vzťahoch – či už ako mladý, starší, v manželstve, rozvedený, počas chodenia, zasvätený alebo ako kňaz?

Hľadáš dobrý zdroj pre formáciu seba i druhých?

Láka ťa veľdielo Karola Wojtyłu Láska a zodpovednosť, ale samotný text sa ti zdá príliš náročný na to, aby si ho čítal sám?

Misijná škola Karola Wojtylu pre teba pripravila česko-slovenský online kurz o knihe Karola Wojtylu

Láska a zodpovednosť.

„Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2,18). Aj napriek súčasným obmedzeniam v našich krajinách chceme s vami budovať spoločenstvo prostredníctvom štúdia, diskusie, zdieľania a spoločnej modlitby. Naším cieľom je pomôcť jeden druhému pochopiť odkaz Karola Wojtylu – nádej o Božom pláne pre ľudskú lásku a sexualitu.

Seminárna metóda, ktorú používame, ti umožní študovať originálny text knihy Láska a zodpovednosť, a diskutovať o ňom v malej skupine pod odborným vedením skúsených lektorov. Si vítaný z ktoréhokoľvek kúta Slovenska aj Českej republiky!

 • Kde?

  Online (prostredníctvom aplikácie Zoom)

 • Kedy?

  Kurz bude prebiehať od 9. marca do 1. júna 2021.

 • Pre koho?

  Mladí aj starší, v manželstve či slobodní, snúbenci, rozvedení, zasvätení, kňazi

 • Ako?

  Diskusiami nad textami diela Láska a zodpovednosť od Karola Wojtylu použitím seminárnej metódy

 • Ako často?

  1x za týždeň (13x)
  dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 1h 45min

 • Jazyk?

  Slovenský a český

 • Poplatok?

  80€ pracujúci
  70€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD
  130€ manželské páry, snúbenecké páry

 • Registrácia

  Ukončená

 • Veľkosť skupiny?

  Max. 15 osôb

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU:

 • Kurz sa skladá z 13 stretnutí.
 • Stretávať sa budeme raz za týždeň v malej skupine.
 • Účastníci sa budú na každé stretnutie pripravovať načítaním kapitoly z knihy Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. K tomu dostanú pracovné listy, ktoré im počas štúdia pomôžu zamerať sa na tie najdôležitejšie otázky.
 • Každé stretnutie bude mať svoju tému a špeciálne otázky na diskusiu. Spolu budeme hľadať odpovede na základné otázky ľudského srdca tak, ako ich zachytil Karol Wojtyla.

CIELE KURZU:

 • Prostredníctvom štúdia knihy Láska a zodpovednosť chceme pomôcť ľuďom nájsť odpovede na ich hlboké otázky: Čo je to Láska? V čom spočíva zmysel a krása mojej sexuality? Je možné žiť čisto aj v dnešnej dobe?
 • Spoločným štúdiom pôvodného textu Lásky a zodpovednosti si chceme navzájom pomáhať pochopiť náročné časti textu a hľadať konkrétne spôsoby aplikovania toho, čo napísal Karol Wojtyla, do našich životov.
 • Rozvíjať prezentačné schopnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky rozmýšľať, schopnosť komunikovať, argumentovať a diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.

Môžete si pozrieť jednu zo záverečných kreatívnych prác absolventov programu Láska a zodpovednosť vo forme video-lego-príbehu.


LEKTORI:

Lektormi kurzu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny, absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

Mgr. Veronika Dubecká, PhD. Je absolventkou programu všetkých troch stupňov programu Náuka o rodine na TF KU v Košiciach. Svoju dizertačnú prácu obhájila na tému: Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu. Je autorkou knihy Misijné poslanie kresťanských manželov vyplývajúce z ich sviatostnej identity a spoluprekladateľkou knihy José Noriegu Eros a jeho poslanie.

František Bujňák je diakonom košickej arcidiecézy, študentom Katolíckej teológie v Košiciach. Vo svojej diplomovej práci sa venuje Úlohe Cirkvi pri sprevádzaní manželov. Je absolventom všetkých všetkých troch Semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

Mgr. Miroslava Psárová, PhD. Je absolventkou doktorandského štúdia v odbore mediálne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala spracovaniu kultúrno-etických tém (interrupcia, gender, eutanázia) v slovenských médiách. Je študentkou externého dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny, a absolventkou všetkých troch Semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

Mgr. Jana Zbyvatelová, MMF. Absolvovala program Master o manželstve a rodine na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom Trumau. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Je absolventkou formačného kurzu teológie tela, kde aj niekoľko rokov pomáhala s organizáciou.

Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. Spolu s manželkou absolvoval program Master vo vedách o manželstve a rodine na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odborným asistentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre odbor Náuka o rodine. Je otcom troch detí.

Mgr. Lucia Molnárová. Je absolventkou dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny na TF KU. Vo svojej záverečnej práci sa venovala výchove k čnosti čistoty. Desiaty rok pracuje ako koordinátorka vzdelávania v eRku, kde sa v rámci víkendoviek, kurzov a workshopov venuje aj témam spätých s teológiou tela. Spolupracuje aj na programe ZARUKY –
formácii mladých podľa učenia Cirkvi v témach lásky, povolania a zmyslu ľudskej sexuality. Vyštudovala odbor Andragogika na FF PU.

Veronika

Mgr. Veronika Dubecká, PhD. Je absolventkou programu všetkých troch stupňov programu Náuka o rodine na TF KU v Košiciach. Svoju dizertačnú prácu obhájila na tému: Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu. Je autorkou knihy Misijné poslanie kresťanských manželov vyplývajúce z ich sviatostnej identity a spoluprekladateľkou knihy José Noriegu Eros a jeho poslanie.

František

František Bujňák je diakonom košickej arcidiecézy, študentom Katolíckej teológie v Košiciach. Vo svojej diplomovej práci sa venuje Úlohe Cirkvi pri sprevádzaní manželov. Je absolventom všetkých všetkých troch Semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

Mirka

Mgr. Miroslava Psárová, PhD. Je absolventkou doktorandského štúdia v odbore mediálne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala spracovaniu kultúrno-etických tém (interrupcia, gender, eutanázia) v slovenských médiách. Je študentkou externého dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny, a absolventkou všetkých troch Semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

Jana

Mgr. Jana Zbyvatelová, MMF. Absolvovala program Master o manželstve a rodine na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom Trumau. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Je absolventkou formačného kurzu teológie tela, kde aj niekoľko rokov pomáhala s organizáciou.

Richard

Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. Spolu s manželkou absolvoval program Master vo vedách o manželstve a rodine na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odborným asistentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre odbor Náuka o rodine. Je otcom troch detí.

Lucia

Mgr. Lucia Molnárová. Je absolventkou dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny na TF KU. Vo svojej záverečnej práci sa venovala výchove k čnosti čistoty. Desiaty rok pracuje ako koordinátorka vzdelávania v eRku, kde sa v rámci víkendoviek, kurzov a workshopov venuje aj témam spätých s teológiou tela. Spolupracuje aj na programe ZARUKY –
formácii mladých podľa učenia Cirkvi v témach lásky, povolania a zmyslu ľudskej sexuality. Vyštudovala odbor Andragogika na FF PU.

TÉMY:

1. Analýza slova užívať
2. Interpretácia pudu
3. Metafyzická analýza lásky
4. Psychologická analýza lásky
5. Etická analýza lásky
6. Rehabilitácia čistoty
7. Metafyzika studu
8. Manželstvo
9. Povolanie
10. Sexuológia a sexuálna etika
Bonusová hodina  – Lektúra dramatického diela K. Wojtylu: Pred zlatníctvom

REGISTRÁCIA

Cena:

 • 80€ pracujúci
 • 70€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD
 • 130€ manželské páry, snúbenecké páry

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály v elektronickej forme a licencie.

Cenu kurzu možno uhradiť aj vo viacerých splátkach. Pokiaľ by bola cena kurzu pre vás prekážkou, prosím, kontaktujte nás.

Ako sa zaregistrovať?

Registrovať sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

REGISTROVAŤ SA JE POTREBNÉ DO 7. MARCA 2021.

Nakoľko je kapacita kurzu obmedzená, prosíme vás, aby ste k prihláške pripojili motivačný list, niekoľko slov o vašej motivácii, prečo by ste sa chceli zúčastniť tohto kurzu.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

MŠKW tím

Spätné väzby našich študentov

Čo konkrétne mi tento seminár priniesol pre môj osobný život?

***

   Začal som pracovať na sebe ako na čnostnom človeku. Využil som čas pôstu pre prácu na mojej miernosti. Snažím sa v každom človeku hľadať jeho vnútornú hodnotu a aplikovaťmiluj a nevyužívaj“.

***

Prehĺbenie a prečistenie pohľadu na vznik a priebeh lásky medzi mužom a ženou.

***

Vedomie väčšej zodpovednosti za lásku.

***

Čo konkrétne ma na seminári oslovilo?

***

Iný, nový pohľad na lásku, obohacujúca diskusia, čo iných pri čítaní napadlo a mne nie, spoločenstvo.

***

Oslovilo ma to, že sme na základe JP II. mohli otvorene hovoriť o vzťahoch, a že to nebolo len o vyslovovaní niekoho názoru na túto problematiku, ale kniha nám slúžila ako vodítko a meradlo pravdy.

***

Kompletné a ucelené čítanie jednej knihy a diskusia o nej.

***

Otvorenosť a nasadenosť  lektorov, spoločenstvo, spoločné bádanie.

***

O KNIHE LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ:

Karol Wojtyla začal hlbšie premýšľať nad témami manželskej lásky a sexuality vďaka mnohým rozhovorom so študentmi a priateľmi, ktorých duchovne sprevádzal ako školský kaplán. V školskom roku 1956/1957 a o rok neskôr vyučoval na katolíckej univerzite v Lubline kurz etiky s názvom Láska a zodpovednosť. Svoje poznámky nakoniec rozpracoval a vydal pod rovnakým názvom knižne v roku 1960.

NAPÍŠTE NÁM

 

SUBMIT

 • „Človek – jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého – nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v nezištnom sebadarovaní.“ Gaudium et Spes 24, 3