• All
  • Audio/video
  • News
  • News
  • Svedectvá

MIKULÁŠSKO-VIANOČNÁ ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH NA UKRAJINE

Cieľom tejto zbierky je utvoriť balíček pomoci na celý rok, aby sme mali na každý mesiac konkrétnu čiastku, ktorú budeme môcť na Ukrajinu zasielať.

Prihlasovanie na Formačný kurz teológie tela

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou, ktorý nám zanechal sv. Ján Pavol II. v Teológií tela.

MEDZINÁRODNÝ KONGRES O MANŽELSTVE A RODINE

Dávame do pozornosti Medzinárodný kongres o rodine a manželstve, ktorý sa bude konať v dňoch 17.-19. novembra 2022 v Krakove.

LOVE AND RESPONSIBILITY

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LOVE AND RESPONSIBILITY
vyučovaný seminárnou metódou prezenčne v Bratislave i online .

TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

THE DREAM OF NEW HOUSING HAS COME TRUE

Thanks to you, the dream of mother of three children about more dignified housing has come true!

RUŽENEC – NAJSILNEJŠIA ZBRAŇ PRE UKRAJINU

„Teraz je veľmi požehnaný čas pre Ukrajinu, nebo je otvorené, Boh obzvlášť požehnáva náš národ. Veľké množstvo ľudí z rôznych krajín sa za nás modlí, postí. A ja verím tomu, že Boh vypočuje tieto modlitby.“

POMOC ĽUĎOM NA UKRAJINE

Veríme však, že modlitbou a pôstom sa aj táto vojna dá zastaviť!

A living space of 17m2 with 3 children?

Will we help to mother of 3 children in Ukraine to provide them with more dignified housing?

2% PRE MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU

Zo srdca ďakujeme za podporu Misijnej školy Karola Wojtylu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane!

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi
vyučovaný online seminárnou metódou.

TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

MANY THANKS!

S bázňou a radosťou v srdciach Vám všetkým chceme vysloviť obrovské ĎAKUJEME! Pán sa o toto dielo Karola Wojtylu naozaj stará.

HELP TO CHILDREN AND POOR IN UKRAINE

Thanks to the regular or one-time financial help of many of you, today we can help every month around 18 Byzantine priests with their families and to 20 families and individuals in need.

LOVE and RESPONSIBILITY Online Course in English

We are delighted to share with you that our school is opening the second year of the
LOVE AND RESPONSIBILITY
held in English.

TEOLÓGIA TELA

Spolu s Teologickou fakultou KU pozývame absolventov, ktorý sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II. na Semestrálny akademicko-formačný program
TEOLÓGIA TELA
vyučovaný online seminárnou metódou.

LOVE AND RESPONSIBILITY

Spolu s Teologickou fakultou KU vás pozývame na Semestrálny akademicko-formačný program
LOVE AND RESPONSIBILITY
vyučovaný online seminárnou metódou.

Prihlasovanie na Formačný kurz teológie tela

Navyšujeme kapacitu Formačného kurzu teológie tela. Prihlásiť sa je možné do 10. septembra. Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou, ktorý nám zanechal sv. Ján Pavol II. v Teológií tela.

Called to Love, Called to Holiness

Also during the lent we are bringing you inspiring stories of our contemporaries that may encourage us. Each Wednesday a new story.

Online course THEOLOGY of the BODY in English

Following the successful completion of our online course Love and Responsibility, we are offering to the international public The THEOLOGY of the BODY Online Course in English, using the seminar method.

Online course LOVE AND RESPONSIBILITY

There is news we would like to share with you! We have just prepared a new online course
LOVE AND RESPONSIBILITY
taught in Czech and Slovak using the seminar method.

On Samson and Delilah

What is love supposed to be like according to Karol Wojtyla's Love and Responsibility? You will find it out in this short original video realized by the graduates of the Academic and Formative Semester Program.

MANY THANKS!

We would like to thank all of you from our heart for this past year 2020 that we have managed thanks to God and your prayers, support and friendships! THANK YOU!

English Conversation

Would you like to learn to converse in English without worries? Are you missing a space where you would be together with the others able to break the barries and talk in English freely? We will converse on topics such as true love, meaning of life, beauty of the body...

Deviatnik pred sviatkom sv. Jána Pavla II.

Dnes, 14. októbra, keď slávime 4 roky od založenia MŠKW, je to presne deväť dní do sviatku sv. Jána Pavla II. Chceme vás pozvať k modlitbe sv. ruženca a litánií k sv. Jánovi Pavlovi II.

Otvárame 6. cyklus Semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch v Košiciach.

Nový ročník Formačného kurzu teológie tela

Otvárame nový ročník Formačného kurzu teológie tela. Prihlásiť sa je možné od 15. augusta. Kurz je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať Boží plán s ľudskou láskou.

VIDEÁ z NOVÉNY pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Prinášame vám kázne a katechézy o. Dominika Chmielewského SDB z júlovej novény pred sviatkom Panny Márie z hory Karmel, ktorá sa uskutočnila v Košiciach.

Najväčší rytieri všetkých čias

Kedysi pred rokmi som čítal Artušovu smrť – stredoveký román o rytieroch, veľmi romantický vo svojom štýle, ale zároveň ukazujúci aj negatívne stránky svojich hrdinov.

Deviatnik pred sviatkom zoslania Ducha Svätého

Karol Wojtyla nám počas deviatnika pred jeho narodeninami prichystal nové výzvy. Chceme do rozlišovania pozvať Ducha Svätého, aby sme správne nasledovali Jeho hlas .

Poštové známky k 100. výročiu narodenia Jána Pavla II.

Slovenská pošta, a. s. vydala spoločne s Poľskou poštou dňa 18. mája 2020 pri príležitosti 100. výročia narodenia Pápeža Jána Pavla II. príležitostnú poštovú známku v upravenom tlačovom liste s kupónmi. Poštové známky boli na Nitrianskom hrade v Katedrále svätého Emeráma v deň výročia posvätené. Okrem toho pošta v mestách, ktoré Ján Pavol II. navštívil, v deň výročia…

Ako osláviť 100. výročie Karola Wojtylu?

Modlitbou Sv. Ján Pavol II. sa určite poteší, ak strávite čas v modlitbe s naším Pánom, nech pôjde o akúkoľvek modlitbu. Pozývame vás na celodennú adoráciu do Košíc k sestrám karmelitánkam, kde okrem Pána v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, relikvií sv. Jána Pavla II. na vás čakajú aj kremówki (krémeše). Od 15. hodiny bude adorácia v…

Svedectvo: Náš nenarodený syn nás naučil, že milovať znamená aj trpieť

Vitaj, dieťa! Milovali sme ťa ešte predtým, než si k nám prišlo. A keď si konečne dalo o sebe vedieť, boli sme tí najšťastnejší rodičia na svete.

Song To give oneself out of love

Darovať sa z lásky zložili špeciálne pre Misijnú školu Karola Wojtylu k 100. výročiu od narodenia Karola Wojtylu sestry karmelitánky z Košíc.

Príprava na Karolove 100. narodeniny

Rozhodli sme sa pripraviť pre našich priateľov a všetkých, ktorým je sv. Ján Pavol II. blízky, novénu. Je zostavená z úryvku zo Sv. Písma, textu sv. Jána Pavla II. a z litánií k tomuto svätcovi.