Guido Vidal Franca Schäffer

* 22. marec 1974   † 1. máj 2009

 

Volali ho anjel na surfe.  Guido Schäffer bol veľkým ohlasovateľom Krista a lekárom tiel i duší. Narodil sa v Rio de Janeiro v Brazílii do bohatej katolíckej rodiny. Jeho otec bol lekár. Matka bola členkou charizmatického hnutia v Komunite Dobrý Pastier, ktoré pôsobilo v rámci farnosti. Ako dobrovoľníčka vyučovala katechizmus na verejných školách, doma usporadúvala Večeradlá kňazského mariánskeho hnutia. Guido celý život žil v blízkosti pláže Copacabana a jeho vášňou bolo surfovanie.

Už od detstva bol ako Ján Krstiteľ. Jeho šťastím bolo privádzať všetkých, ktorých stretol, k Ježišovi. More a pláž sa stali jeho misijným územím, mnoho mladých, ktorí s ním surfovali, sa obrátilo. V prírode a zvlášť pri surfovaní nachádzal krásu Božieho diela.

Po vzore otca sa rozhodol stať lekárom. Počas posledného ročníka štúdia medicíny sa spoločne s kňazom  podieľal na založení modlitbovej skupiny Oheň Ducha Svätého. Aby mohol človeka liečiť v jeho celistvosti, vybral si odbor všeobecného lekárstva. Pokladal za výzvu mať znalosti vo všetkých špecializáciách medicíny. Pri liečbe pacientov v nemocnici Santa Casa vydával svedectvo viery a čoskoro začal aj so službou uzdravovania. Bol zasnúbený a plánoval pracovať vo verejnej i v súkromných nemocniciach.

Počas duchovných cvičení ho zasiahli slová z knihy Tobiáš: Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba! Pohnutý týmto textom, pocítil veľkú túžbu starať sa o chudobných. Odprosil Boha za všetky situácie nelásky vo svojom živote, keď sa od nich odvrátil. Prosil Ježiša, aby mu pomohol starať sa o najbiednejších. O týždeň neskôr stretol Misionárky lásky sv. Terézie z Kalkaty a začal s nimi spolupracovať. Venoval sa najmä bezdomovcom. Vo svojej modlitbovej skupine kázal Božie Slovo, jej členov ako aj ľudí zo služby uzdravovania z nemocnice Santa Casa i lekárov, pozýval do služby núdznym.  Ovplyvnila ho aj kniha Brat František z Assisi. Po jej prečítaní sa jeho jedinou starosťou stalo, aby zachraňoval duše pre Boha. Využíval každú príležitosť, aby mohol ohlasovať meno Ježiš skutkami aj slovom.

Jednému žobrákovi v daždivý deň nechal svoj kabát, sám ostal len v košeli. Radšej sám trpel chladom, aby mohol zahriať Krista v trpiacom bratovi bez domova. Inému bezdomovcovi, hoci bol po náročnej službe v nemocnici, po jednom vyberal červov z hnisajúcej rany a pri tom mu rozprával o Kristovi. Keď ho ošetril, muž mu povedal: “Teraz poznám Ježiša. Počul som už o Ježišovi, ale teraz ho poznám na základe toho, čo ste práve urobili a povedali “.

Modlil sa s pacientami a pozýval ich, aby prijali sviatosti. Sv. Písmo poznal a citoval ako málokto. Kázal ako prorok s veľkým zápalom. Kázal to, čo žil a žil, čo kázal. Vedel povedať pravdu priamo a jasne, ale s veľkou láskou. Raz keď sa s pacientami modlil ruženec a prihováral sa im, jeden HIV pozitívny pacient, ktorý bol transvestita sa rozplakal a zatúžil prijať sviatosti. Bol pokrstený, prijal sviatosť pomazania chorých, sv. prijímanie a vypýtal si ruženec. O dva dni neskôr zomrel.

Žene, ktorá v dôsledku neurologických problémov nemohla chodiť, povedal, nech sa namiesto pozerania TV show Big Brother, modlí ruženec. O niekoľko týždňov po vlastných nohách prišla do nemocničnej kaplnky na sv. omšu.

Muža vo vážnom stave, ktorému sa v dôsledku imunologických porúch rozpadala koža, akoby bola popálená, pozval k sviatosti zmierenia. Muž mu odvetil, že nikoho nezabil a nič neukradol, teda on nemá žiadne hriechy. Guido mu vysvetli, že ani on, ale napriek tomu má množstvo hriechov a začal mu ich pokorne vymenovávať. Muž sa nakoniec vyspovedal, prijal Eucharistiu a pomazanie chorých. Do týždňa bolo jeho telo uzdravené.

Spolu s ďalšími zo služby uzdravovania sa modlil za ženu trpiacu vredmi.  O niekoľko dní jej mokvajúce vredy vyschli.

V roku 2000 navštívil viaceré pútnické miesta v Európe a svojim rodičom sa zveril s túžbou stať sa kňazom. Štúdium filozofie začal v roku 2002. Popri tom pôsobil ako lekár dobrovoľník a laický kazateľ. Seminaristom poskytoval zdravotnú starostlivosť a bol dobrovoľným lekárom na rôznych katolíckych podujatiach. Po ukončení štúdia filozofie v roku 2005 sa presťahoval do komunity Canção Nova v brazílskom štáte São Paulo, aby pokračoval v rozlišovaní svojho povolania. Bili sa v ňom dve túžby: stať sa kňazom a založiť komunitu podobnú tej, do ktorej sa uchýlil. Aj v tomto čase bol dobrovoľným lekárom pre chudobných a prostredníctvom rádia prinášal ľuďom Evanjelium. Po roku v komunite pokračoval v štúdiu teológie v Rio de Janeiro a v roku 2008 nastúpil do seminára Sv. Jozefa, aby dokončil štúdium a stal sa kňazom. Bol verný štúdiu Písma a modlitbe Liturgie hodín. Neustále sa modlil ruženec. V centre jeho dňa bola Eucharistia a adorácia.

Splnilo sa mu prianie zomrieť v mori. Tam cítil, ako sa mu Boh prihovára cez prírodu. Utopil sa počas surfovania 1. mája 2009, po tom, čo ho udrela doska do zátylku a upadol do bezvedomia.

Mal 34 rokov. V ten deň bol prvý piatok, kedy sa slávi Najsvätejšie srdce Ježišovo a prvý deň mesiaca zasväteného  Panne Márií, ktorú si veľmi ctil. Deň jeho pohrebu bol dňom jeho vysviacky: od biskupa prijal kňazskú štólu. Konal sa hneď na druhý deň, prítomní boli dvaja biskupi, 70 kňazov a asi tisíc veriacich. Responzóriový verš v ten deň bol: V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. (Ž116, 15).

Od roku 2017 prebieha proces jeho beatifikácie vo Vatikáne.

Dialógy s Pánom:

„Spýtal som sa Pána:‚ Čo je to horiaci ker? “; Odpovedal: „Je to živý plameň Ducha Svätého, ktorý sa nestravuje, ale premieňa a stravuje toho, čo Ho prijíma. Čím bližšie prídete k živému plameňu môjho Ducha, tým viac budete počuť môj hlas, ktorý vás volá. “ (06.09.2003)

„Ovocie poddajnosti je základom slobody života. Pochybnosti, otázky a odpor bránia môjmu konaniu v duši. Buďte vždy poslušní Duchu Svätému. “

„Počas večernej modlitby mi Pán povedal:, Svätosť má veľkoryso otvoriť dvere srdca. Chcem s tebou prežiť dôverné spojenie lásky. Venuj pozornosť môjmu hlasu a ochutnáš vynikajúce jedlo. “

„Byť svätým znamená obuť si sandále, byť pripravený kráčať so Mnou a ohlasovať evanjelium pokoja.“ (26.03.2003)

“Byť svätý znamená žiť slobodu, poslúchať Môj hlas.” Všetky milosti pre slobodný život im poskytujem pri svätej omši, ktorá je vrcholom mojej obety. “ (24.06.2003)

“Ó, Pane, tu mám odpoveď na Tvoj plán lásky.” Chcem byť Tvojím pokorným služobníkom, ktorý koná Tvoju vôľu. “ (06.12.2003)

 

Modlitba:

Milovaný Boh a Pán, ty nás cez príklad života mladíka, Božieho služobníka, Guida Schäffera, učíš misionárskej horlivosti a hlbokej viere. Udeľ nám na príhovor tohto mladého lekára, seminaristu a surfistu odvahu ohlasovať Tvoje Slovo s novým nadšením. Amen.

 

Zdroje:

www.guidoschaffer.com.br
www.nm.sk
DANIEL-ANGE. Prophètes de la joie. Paris : Éditions de l´Emmanuel, 2013, 250 s. ISBN 9782353892402.

Zdroje ilustračných fotografií:

www.g1.globo.com
www.surfertoday.com
www.blog.cancaonova.com
www.blog.cancaonova.com
www.santosebeatoscatolicos.com

ĎALŠIE PRÍBEHY: