• Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. (Ef 5, 32)

REGISTRÁCIA SPUSTENÁ!

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje seminárny kurz o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti s názvom Sexualita v učení Cirkvi (Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi).

Kurz bude prebiehať od 12. marca do 4. júna 2024.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • – Kurz sa skladá z 11 stretnutí.
 • – Stretnutia prebiehajú v malej skupine prezenčne v Bratislave a v Košiciach alebo online prostredníctvom video hovorov každý týždeň vo večerných hodinách. Skupina sa stretáva v pravidelných týždenných intervaloch.
 • – Stretnutia sú vedené seminárnou metódou, ktorej cieľom je formou spoločnej diskusie hľadať odpovede na otázky lásky, sexuality a zmyslu života.
 • – Účastníci kurzu sa na stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine. Ako pomôcku k stretnutiu dostávajú účastníci pracovné listy. Následne aktívnou účasťou na stretnutí spolu nachádzame odpovede v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

TÉMY

  1. Úvodné stretnutie
  2. Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
  3. Stvorenie človeka ako muža a ženy
  4. Sexualita
  5. Láska
  6. Čnosť čistoty
  7. Sviatosť manželstva
  8. Panenstvo
  9. Plodnosť – 1. časť (Otcovstvo a materstvo)
  10. Plodnosť – 2. časť
  11. Záverečné stretnutie

+ jedno stretnutie na budovanie spoločenstva

LEKTORI

Program vedú absolventi programu Master v štúdiách manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte (Master of Studies on Marriage and the Family- International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach, ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

Garantom kurzu je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – morálny teológ, dekan Teologickej fakulty KU Ružomberok.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

 • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

CIELE PROGRAMU

 • POZNANIE
 • Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.
 • Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
 • FORMÁCIA
 • Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.
 • SPOLOČENSTVO
 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši.

 

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

PRIHLÁŠKA

 • Prihlasovanie spustené do 1.3.2024.
 • Súčasťou prihlášky je aj motivačný list v rozsahu 200 slov, ktorý je potrebné napísať priamo do registračného formuláru. Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí po ukončení prihlasovania.

REGISTRAČNÝ PRÍSPEVOK

 • Do 14.2.2024
 • 98€ pracujúci
 • 85€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry/osoba
 • Od 15.2.2024 do 1.3.2024
 • 110€ pracujúci
 • 95€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry/osoba

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály, poštovné, licencie, prenájom priestorov.

Cenu kurzu možno uhradiť aj vo viacerých splátkach. Pokiaľ by bola cena kurzu pre vás prekážkou, prosím, kontaktujte nás.

Ďalšie programy

Po skončení programu je možnosť pokračovať v nasledujúcich programoch

 • Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť
 • Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. Teológia tela

 

“Veľmi rád sa pridávam k tým, ktorí žehnajú tomuto dielu, pretože je veľmi potrebné a užitočné. Do ďalších rokov evanjelizačnej služby Vám vyprosujem potrebné milosti a žehnám všetkým Vašim spolupracovníkom i podporovateľom!”
Mons. Bernard BOBER, arcibiskup-metropolita Košice
 

“Ďakujem Vám i všetkým Vašim spolupracovníkom z Misijnej školy za cennú službu, ktorú v prospech vzdelávania v oblasti lásky, sexuality a zmyslu života robíte…. vyprosujem Vám i Vašim spolupracovníkom hojnosť Božieho požehnania a milostí.”

– Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

VYBERÁME ZO SPÄTNEJ VÄZBY

Čo mi priniesla účasť na semestrálnom programe?

Uvedomenie si skutočností, ktoré sú dôležité pre ľudský život, napr. kto som, kam idem, záležitosti manželstva, ako správne prežívať život, všetko bolo tak jasne pomenované a slovne ma to vyzbrojilo do života, aby som hodnoty vedela obhájiť a hovoriť aj iným.

Tento seminár mi hlbšie ukázal, kto je osoba vedľa mňa a ako mám k nej pristupovať. Ponoril ma hlbšie a dal iný pohľad na vzťahy, povinnosti a pod. Utvrdil v rozhodnutí pre povolanie. Naučil ma lepšie a jednoduchšie čítať dokumenty od pápežov.

Nový pohľad na seba v kontexte života s Bohom a spoznal som nových ľudí. Oboznámil som sa s učením Cirkvi o manželstve, rodine, láske, pohľade na človeka. Po pravde mal som v tom veľkú medzeru, ktorú som si úspešne doplnil, ale vyžaduje si to samozrejme ešte hlbšie štúdium dokumentov Cirkvi.

Ukázal mi krásu a bohatstvo učenia katolíckej cirkvi v jednotlivých dokumentoch, obohatenie názormi ostatných účastníkov.

Zmenil môj pohľad na mňa samotnú.

Nové naštartovanie do života.

 

NAPÍŠTE NÁM

 

ODOSLAŤ

 • „Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť.“ sv. Ján Pavol II.