• Telo a len ono je schopné učiniť viditeľným, čo je neviditeľné: duchovné a božské. Teológia tela, katechéza XIX, 4

REGISTRÁCIA SPUSTENÁ

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou fakultou KU v Košiciach a s absolventmi Medzinárodného teologického inštitútu (ITI-Trumau) organizujú dvojsemestrálny online program zameraný na štúdium katechéz Teológie tela sv. Jána Pavla II. V prvom semestri bude cieľom preštudovať prvé dva cykly Teológie tela. Druhý semester bude zameraný na zvyšné štyri cykly. Semestre na seba nadväzujú. Stretnutia sú vedené seminárnou metódou skúsenými lektormi.

Kurz je určený pre tých, ktorí sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II./Karola Wojtylu a chceli by sa nechať viac formovať jeho originálnymi textami tak, aby následne mohli toto posolstvo zrozumiteľným jazykom prinášať druhým. Je vhodný pre absolventov MŠKW (Formačných kurzov teológie tela, semestrálnych akademicko-formačných programov), pre absolventov programov AKW a eRKo programu ZARUKY.

 • Kde?

  Online, v prípade veľkého záujmu v Bratislave

 • Kedy?

  Od októbra 2023 (2x 13 týždňov)
  1h 45min jedno stretnutie

 • Kto?

  Manželia, slobodní, zasnúbení, vo vzťahu, zasvätení, seminaristi, kňazi

 • Ako?

  Seminárnou metódou

 • Jazyk?

  Slovensky, česky

 • Príspevok?

  130€/ pracujúci; 110€/ študenti, na RD, nezamestnaní, manželia za každého z manželských partnerov

 • Registrácia

  Otvorená do 15.septembra.

 • Veľkosť skupiny?

  Max. 15 ľudí

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

 • Kurz pozostáva z 13 stretnutí.
 • Stretnutia prebiehajú raz za týždeň a sú vedené seminárnou metódou.
 • Predpokladom je pripravenosť študenta na každé stretnutie. To zahŕňa samoštúdium (približne 30 strán textu) a vypracovanie pracovného listu, ktorý im pomôže zorientovať sa v náročnom texte.
 • Každé stretnutie bude mať svoju tému a špeciálne otázky na diskusiu. Spoločne budeme hľadať odpovede na základné otázky ľudského srdca tak, ako ich zachytil sv. Ján Pavol II.
 • V prípade väčšieho počtu záujemcov o kurz z Bratislavy sa kurz otvorí aj prezenčne.

LITERATÚRA:

Na kurze budeme vychádzať z českého prekladu Teologie těla (vydavateľstvo Paulínky) a zo sprievodcu Teológie tela Jána Pavla II. s názvom Muži a ženy jsou z ráje, ktorého autorkou je Mary Healyová.

Knihu Teologie těla (vydavateľstvo Paulínky) si každý účastník zabezpečuje sám.

Knihu Muži a ženy jsou z ráje (M. Healyová) pošleme každému účastníkovi poštou.

CIELE PROGRAMU:

 • Pomôcť ľuďom nájsť odpovede na ich hlboké otázky: Čo je zmysel môjho života? V čom spočíva zmysel a krása ľudského tela a sexuality? Je možné žiť čisto aj v dnešnej dobe?
 • Spoločným štúdiom katechéz Teológie tela si chceme navzájom pomáhať pochopiť náročné časti textu a hľadať konkrétne spôsoby aplikovania toho, čo napísal Ján Pavol II. do našich životov.
 • Rozvíjať prezentačné schopnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky rozmýšľať, schopnosť komunikovať, argumentovať a diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
 • Aj cez mnohé “obmedzenia” súčasnej doby s vami chceme budovať spoločenstvo. Veríme, že počas semestra bude príležitosť aj na spoločnú modlitbu či osobné stretnutia (a to nielen pri štúdiu :)).

LEKTORI:

Lektormi kurzu sú absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

TÉMY 1. semestra

 1. Úvodné stretnutie
 2. Čo znamená počiatok? Význam prvotnej samoty.
 3. Význam prvotnej jednoty. Význam prvotnej nahoty.
 4. Človek v dimenzií daru. Snubný význam tela. Prvotná nevinnosť.
 5. Poznanie a plodenie. Vo svetle reči na Hore.
 6. Zhrnujúce stretnutie.
 7. Človek zasiahnutý žiadostivosťou. Význam prvotného studu.
 8. Nescudzoložíš. Kto sa pozerá so žiadostivosťou 1.
 9. Kto sa pozerá so žiadostivosťou 2. Scudzoložil vo svojom srdci.
 10. Srdce obvinené alebo volané? Étos vykúpenia tela.
 11. Čistota ako život podľa Ducha.
 12. Evanjelium čistoty srdca. Étos tela v umení a médiách.
 13. Záverečné stretnutie

KEDY A KDE?

Od prvého októbrového týždňa 2023.
Kurz pozostáva z 13 stretnutí.
Kapacita skupiny je 15 ľudí.
Stretnutia budú prebiehať online, v prípade záujmu prezenčne v Bratislave.

PRIHLASOVANIE

Registračný príspevok:

 • 130€/osoba   pracujúci
 • 110€/osoba  študenti, nezamestnaní, na RD, manželské páry

Príspevok zahŕňa náklady spojené s kurzom, odmeny lektorom, licencie, kniha Muži a ženy jsou z ráje.

Môže byť uhradený v splátkach. Ak by mala byť výška príspevku pre vás dôvodom, prečo sa kurzu nezúčastniť, prosím, ozvite sa nám.

Ako sa prihlásiť?

Registrácia otvorená, prihlásite sa vyplnením formuláru.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto vás prosíme, aby ste nám napísali pár slov o sebe a o vašej motivácií, prečo sa chcete zúčastniť.

MŠKW tím

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW)

“PREČO SOM BOL STVORENÝ AKO MUŽ/ ŽENA? ČO MOJE TELO HOVORÍ O BOHU?”

Túžite viac porozumieť učeniu sv. Jána Pavla II. o kráse ľudskej lásky a sexuality podľa Božieho plánu?

Na kurze budeme uvažovať o ľudskom tele a sexualite ako o niečom, čo je dobré, chcené a stvorené Bohom. Budeme skúmať pôvod, zmysel a cieľ našich životov, zmysel tela ako sviatosti a jeho význam v budúcom živote.  Budeme objavovať krásu, čistotu a dôstojnosť manželstva a jeho plodnosť. 

Nie je naším cieľom učiť obyčajným normám, ale s pomocou sv. Jána Pavla II. a niekoľkých kľúčových veršov zo Svätého písma chceme pomôcť pochopiť, prečo je pre človeka dobré žiť čistotu pred manželstvom, v manželstve i v každom životnom stave. 

ZO SPÄTNEJ VÄZBY ABSOLVENTOV

Ako kurz teológie tela obohatil môj osobný život?

***

Ukázal mi pohľad na manželstvo a na sexualitu ako niečo, čo je dobré a čo oslavuje Boha, veľa odpovedí na otázky, ktoré som si kládla. Pomohol mi aj v príprave na manželstvo, keďže sme ho absolvovali spolu s partnerom. 

***

Rozvoj mojej osobnosti, aby som mohla byť darom pre iných a tak prinášala dobré ovocie.

***

Iný pohľad na veci, na antikoncepciu, emocionálnu čistotu.

***

Nový a zrozumiteľnejší pohľad na človeka, na jeho identitu, sebadarovanie sa druhému, ľudskú sexualitu v manželstve, plán Boha so mnou.

***

Orientáciu- schopnosť rozlíšiť čo je v súlade s pravou manželskou láskou a čo nie.

***

Zlepšil môj vzťah s priateľkou v zmysle čistoty. Vieme spolu lepšie komunikovať.

***

Čo ma najviac oslovilo?

***

Láska Boha, že pokladá každého z nás za výnimočného.

***

To, aký úžasný a dokonalý má Boh plán s mužom a ženou.

***

Ján Pavol II. a jeho láska k ľuďom.

***

Skutočnosť, že telo je sviatosť.

NAPÍŠTE NÁM

 

SUBMIT

 • Man, who is the only creature on earth which God willed for itself, cannot fully find himself except through a sincere gift of himself. (Gaudium et Spes 24)