Clare Crockett

* 14. november 1982   † 16. apríl 2016

 

smile clare

16. apríla 2016 obletela svet správa o zemetrasení v Playa Prieta v Ekvádore. V ruinách miestnej školy zahynulo niekoľko ľudí. Medzi nimi aj jedna mladá, radostná a deťmi obľúbená misionárka.

Clare Crockett sa narodila v Severnom Írsku. Dostala katolícku výchovu, prijala sviatosti, ale vieru nepraktizovala. Podľa jej vlastných slov tomu vôbec nerozumela a nevidela význam pre svoj život. Od útleho detstva chcela byť slávnou herečkou. Mala na to všetky predpoklady; atraktívny zjav, herecké a hudobné nadanie, bezprostredný humor a charizmatickú osobnosť. Už v mladosti začala hrať v reklamách, účinkovala v televíznych reláciách. Ako 15- ročná moderovala program pre mladých, ktorý bol mimoriadne úspešný v Spojenom kráľovstve. Ako sa neskôr vyjadrovala o tomto období, žila svoj sen –  priatelia, divadlo, filmy, honoráre, mediálna popularita, párty, neobmedzovala sa v pití alkoholu ani vo fajčení. A predsa sa cítila vnútorne prázdna.

Keď mala 17 rokov, kamarátka ju pozvala do Španielska. Až tam zistila, že ide o púť, nie o párty v štýle Ibiza, ako si pôvodne myslela. Púť organizovala komunita Slúžiacich sestier Domu Matky počas Veľkého týždňa. Clare trávila prvé dni stretnutia na slnku, kúpaním a fajčením. Na Veľký Piatok ju jedna zo sestier pozvala na obrady. Vošla do kaplnky, no ostala v poslednej lavici. Keď si veriaci uctievali kríž bozkom, urobila to aj ona. Pri tomto jednoduchom geste Pán premenil jej srdce. Po skončení obradov ju sestra našla plakať, keď opakovala: „Zomrel za mňa. On ma miluje! Prečo mi to nikto nikdy predtým nepovedal?“

Uvedomila si hodnotu Kristovej lásky. V ten deň sa rozhodla, že sa chce úplne Bohu darovať a zasvätiť svoj život ako rehoľnica.

Po návrate do Severného Írska dostala vedľajšiu rolu vo filme „Sunday“ a pokračovala v predchádzajúcom spôsobe života. Neskôr spomínala na to obdobie: „Žilo sa mi veľmi zle. Veľa som pila, veľa fajčila. Chodila som na párty, žila v hriechu so svojím priateľom. Nemala som silu prestať so všetkými týmito vecami, pretože som nežiadala Pána, aby mi pomohol.“ Počas natáčania filmu v Anglicku sa jej Boh v srdci prihovoril a ona sa rozhodla. Rodine oznámila, že ide do Španielska, aby sa stala rehoľníčkou. Mala 18 rokov. Počas kandidatúry sa učila španielčinu a prechádzala veľkou premenou. V roku 2006 zložila prvé rehoľné sľuby. Prijala rehoľné meno Clare od Trojice a Srdca Máriinho.

Sestru Clare poslali spolu s ďalšími troma sestrami založiť novú komunitu Slúžiacich sestier Domu Matky v Spojených štátoch. V rokoch 2006 – 2009 vyučovala v Jacksonville na katolíckej škole. Bola u detí veľmi obľúbená. Veľa sa s nimi smiala, hrala hry, spievala s nimi, no najmä ich vedela voviesť do adorácie a tajomstva Eucharistie. Modlievala sa s nimi ruženec a učila milovať Pannu Máriu.

Do Španielska sa vrátila v roku 2010, aby zložila večné sľuby a pripojila sa k novému domu vo Valencii. Úlohou sestier bola návšteva chorých v terminálnom štádiu v nemocnici. Prinášala na oddelenia radosť a prenášala svoju lásku ku Kristovi na chorých. Mnohí pacienti po stretnutí s ňou po dlhých rokoch požiadali o sviatosť zmierenia. Neskôr pôsobila v inej španielskej komunite, kde sa venovali študentkám z problémových a sociálne slabých rodín.

V októbri 2012 veľkoryso súhlasila odísť na misie do Ekvádoru, aj keď vedela o rizikách. Viedla spevácky zbor a dievčatá nabádala, aby boli v stave posväcujúcej milosti. Učila prevažne angličtinu a náboženstvo. Vedela motivovať študentov, aby sa zlepšili vo výsledkoch. V jej triede nikto neprepadal, čo sa dovtedy nestávalo.

Jej priatelia a sestry ju opisovali ako veľmi radostnú. Ani v tých najťažších chvíľach nestrácala optimizmus. Dávala všetko s veľkým zmyslom pre humor.

Tú ostatnú aprílovú sobotu mala hodinu gitary so štyrmi dievčatami. Spievali a hrali na Pánovu slávu. Po silnom otrase sa celá budova školy zrútila. Sestra Clare zahynula spolu s ďalšími piatimi dievčatami. Pochovaná je v Derry v Severnom Írsku. V Playa Prieta v Ekvádore vybudovali novú školu. Ľudia tu prijímajú veľa milostí, deje sa tu množstvo obrátení podobne aj v meste Derry.

Z emailu sestry Clare generálnej predstavenej:

Nedávno sme pozerali film Umučenie Krista. Veľmi sa ma dotkla scéna, kde je Pán na kríži a rozpráva sa s kajúcim lotrom. Ježiš mi dal svetlo, aby som pochopila, že Pánova radosť nás zachraňuje. Ak Ho nechám, aby ma spasil, robí Ho to šťastným a mojím šťastím je skutočnosť, že Boh ma túži zachrániť. Robí všetko, aby ma zachránil. To mi dáva toľko pokoja!

Modlitba:

„Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16, 26)
Drahý Ježiš, Ty si viedol sestru Clare, aby ponúkla svoje dary pre službu blížnych. Podobne ako ju, osloboď nás od predstáv, ktoré nesmerujú k uskutočňovaniu lásky. Osloboď nás od sebaklamov, aby sme žili autentický život. Vybuduj si v našich srdciach svätyňu, kde sa budeme môcť s Tebou stretávať v osobnej modlitbe, kde Ti budeme načúvať, kde budeš čistiť naše sny, túžby a plány, kde nás budeš neustále nabádať žiť činorodú lásku k blížnym. Po vzore sestry Clare, daruj nám pokorné a Tebe dôverujúce srdce.
Klaniame sa tvojmu krížu a ďakujeme za nesmiernu lásku k nám.

Zdroje:

www.sisterclare.com/en
www.youtube.com

Zdroje ilustračných fotografií:

www.sisterclare.com/en

ĎALŠIE PRÍBEHY: