Myriam Achkar

* 2. august 1982   † 21. november 2011

myriam

Myriam Achkar bola libanonským dievčaťom veľmi živej povahy. Vedela sa nahnevať, ale zároveň bola aj pokojná, veľmi citlivá a nesmierne štedrá. Milovala lyžovanie aj plávanie v mori. Veľa sa smiala. Bola vášnivou skautkou. Vyštudovala sociológiu. Počas štúdia pracovala na miestnom zastupiteľstve, aby mohla pokryť náklady na štúdium. Od roku 2006 pracovala v poisťovni. Necítila sa tam dobre, najmä kvôli korupcii a zlým vzťahom medzi kolegami. Prácu v poisťovni prirovnávala k očistcu. Odišla odtiaľ dva mesiace pred smrťou.

Zaujímala sa o núdznych, vedela stráviť hodiny telefonátmi s priateľmi, ktorí potrebovali povzbudenie. Rodičia jej dali príklad živej viery. Otec chodil každý deň na sv. omšu a spoločne sa modlievali v rodine ruženec.

Myriam obľubovala životopisy svätých. Najviac sa jej páčili životné príbehy sv. Terézie z Lisieux, sv. Rity a spomedzi libanonských svätých najmä proroka Eliáša, Rafky, otca Jakuba da Ghazir a Šarbela Makhlufa. Do kláštora Annaya, kde Šarbel žil niekoľko rokov, vystupovala každý piatok. Niekedy zašla až k jeho pustovni. Každý večer pred spaním meditovala nad Božím Slovom. Oporu nachádzala v modlitebnej skupine a najmä v komunite Blahoslavenstiev. So svojimi priateľmi hovorila o viere veľmi prirodzene a otvorene. Túžila, aby všetci poznali Ježiša a boli hrdými kresťanmi.

Myriam bola zasnúbená s mladým Švédom. Jej mama nedokázala pochopiť, ako môže byť zaľúbená do neveriaceho muža.  Myriam jej to vysvetlila slovami: „Dobrý Boh mi ho dal do cesty a je na mne, aby túžil vstúpil do Cirkvi.“ Išli spoločne na púť k sv. Šarbelovi, kde si mohol vykonať generálnu sv. spoveď. Darovala mu Bibliu a pravidelne sa s nim rozprávala o jej obsahu. Myriamin snúbenec sa stal katolíkom. V súčasnosti žije v Libanone.

Myriam o svojej viere svedčila v rozhovore v televízií, ktorý sa vysielal do všetkých arabských krajín. Vyznala sa, že chce byť vo svete Ježišovou tvárou a je na neho hrdá. Jej svedectvo je znásobené obetou života, ktorú priniesla.

Myriamina Biblia pokropená jej krvou

21. novembra 2011 na poludnie vystúpila na vrch pomodliť sa do starého arménskeho kláštora. Často sem chodievala s priateľmi. Tentokrát išla úplne sama. Vzala si so sebou len Sv. Písmo a ruženec. V kaplnke ju napadol sýrsky moslim, ktorý strážil kláštor. Podrezané telo zabalil do obalu na šaty a hodil do zarastenej rokliny. Keďže Myriam nereagovala na telefonáty, rodina ju začala hľadať. Spočiatku vrah predstieral, že ju nevidel a hľadal ju spolu s nimi. Telo objavili nasledujúci deň na poludnie. Vraha usvedčili zakrvavené šaty, ktoré sa našli v jeho dome. Bol odsúdený na trest smrti.
Priznal sa, že chcel Myriam znásilniť. Preto o Myriam hovoríme ako o mučenici čistoty.

Jej brat Tony neskôr popisoval svoje pocity: „Bol som z jej smrti zlomený, avšak akoby mi Pán hovoril, že to bol On, kto si Myriam zobral, aby priniesla veľké ovocie.  Vzal si ju k sebe, aby oslovila tisíce ľudí.“

A skutočne. Na sv. omši večer po pohrebe plný kostol mladých ľudí jednohlasne spieval: „Bože, ty si veľký, ty si krásny.“ Mama našla útechu v slove evanjelia sv. Jána: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu (Jn 12, 24).

Miesto, kde bola zavraždená

Libanon je krajina, ktorá sa dlhé roky zmietala v rôznych vojenských konfliktoch. Odohrali sa tu viaceré politické vraždy, aj popravy mnohých mučeníkov. Z milosti Ducha Svätého rodina verejne odpustila vrahovi, sýrskemu moslimovi, čo malo ohromný dopad na spoločnosť.

Ovocie jej obety na seba nenechalo dlho čakať. Rodina dostala množstvo listov o obráteniach, zmiereniach a vnútorných uzdraveniach. Jeden moslim zo Saudskej Arábie, dotknutý príbehom Myriam,  navštívil jej rodinu. Počas pobytu, ktorý trval mesiac, muž chodil s Myriaminým bratom na modlitebné stretnutia. Tony mu veľa rozprával o Bohu a daroval mu Bibliu.

Mladý 20-ročný muž Jakub – Rafael sa stretol s jej rodinou po tom, ako si o Myriam prečítal článok. Sám stratil sestru pri autonehode. Stretnutie s Tonym mu prinieslo radosť z odpustenia a prijatie Božej vôle.

Na žiadosť miestneho kardinála rodina pripravila podklady na začatie procesu beatifikácie.

 

Modlitba:

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Pane, vo viere, že Myriam už hľadí na Tvoju tvár v Nebeskom kráľovstve, ťa na jej príhovor prosíme, aby sme sa vedome usilovali o rast v čnosti čistoty. Veľmi potrebujeme čisté srdce, aby sme vedeli opravdivo milovať. Amen.

Zdroje:

DANIEL-ANGE. Prophètes de la joie. Paris : Éditions de l´Emmanuel, 2013, 250 s. ISBN 9782353892402.

Zdroje ilustračných fotografií:

www.discoverlebanon.com
https://stateofmind13.com/
www.lbcgroup.tv
https://sk.pinterest.com
www.youtube.com

ĎALŠIE PRÍBEHY: