Skúsenosť so skupinkou

Zdieľanie, počúvanie názorov členov skupinky, slobodných či manželov na ten istý text, ktorý sme si naštudovali, sú prvkom obohacujúcim môj život. Spoločenstvo, ktoré sme vytvorili počas štúdia katechéz, je taktiež veľmi obohacujúce, nakoľko pred tým než sa pustíme do “zdolávania katechéz”, zdieľame svoje súčasné životy a sme si nablízku v modlitbe aj v stretnutiach mimo študijnej skupinky.
Samotné texty sa zo začiatku javia ako ťažko stráviteľné, ale po čase sa dá príjemne zvyknúť na štýl písania Jána Pavla a je krásne objavovať ďalšie a ďalšie detaily či perličky, ktoré na kurze neodzneli. Študijnú skupinku ako miesto pre lúskanie katechéz Jána Pavla môžem rozhodne odporučiť.                                                                                 Lukáš

Študijná skupinka Teológie tela: Povolanie k láske

– pravidelné čítanie katechéz JPII.

Absolventi Formačného kurzu teológie tela a Semestrálnych programov nadšene túžia ďalej prehlbovať získané poznatky. A vydať sa na túto cestu spoločne je dobrou motiváciou. Cieľom stretnutí „študijnej skupinky“ je spoločne prejsť všetky katechézy Teológie tela od Jána Pavla II. formou diskusie („seminar form“). Podmienkou a zmyslom takéhoto stretávania sa je prísť pripravený, to znamená vopred si prečítať encykliku Humanae Vitae a tematický súbor katechéz, o ktorých sa bude diskutovať.

Tri študijné skupinky už prebrali všetky katechézy. V súčasnosti štúdium v skupinke prebieha v Bratislave, v Prešove a v Košiciach a dve skupinky využívajú online priestor. Od jesene 2021 plánujeme združiť v ďalšej online skupinke absolventov z celého Slovenska.

Láska a zodpovednosť

OBJAVUJ POČAS 3 VÍKENDOV, ČO JE LÁSKA A PREČO MÁ BYŤ ZODPOVEDNÁ

Kurz je určený výlučne absolventom Formačného kurzu teológie tela a Semestrálneho programu.

Kniha Láska a zodpovednosť predchádzala teológií tela. Vznikla ako súhrn prednášok Karola Wojtyłu z rokov 1958-59 na Katolíckej univerzite v Lubline. Jej autor si danú problematiku “overoval” medzi svojimi mladými priateľmi, ktorých duchovne sprevádzal, stretával sa s nimi pri modlitbe, filozofických diskusiách i pri praktickej pomoci chorým.

Podobným spôsobom chceme aj my pristupovať k tomuto dielu. Preto všetky 3 na seba nadväzujúce víkendy budú vedené seminárnou metódou. Je nevyhnutné si vopred naštudovať dané kapitoly, ktoré vám pošleme a vypracovať otázky.

Pre efektívnosť práce v skupine je počet kurzu limitovaný na 15 osôb.

Okrem študijnej časti (diskusií) sa môžete tešiť na spoločenstvo, modlitbu, adoráciu, sv. omše.