Joe Reali

* 28. január 1989   † 16. január 2015

joe pizza FB

Na prvý pohľad bol Joe Reali úplne obyčajným chlapcom so všetkými predpokladmi pre radostný život naplnený všetkými ľudskými  pôžitkami. Rád organizoval párty, chodieval tancovať s priateľmi aj si vychutnával dobrú hudbu počas varenia so svojou rodinou.

Joe mal hravú až šibalskú povahu, rád sa zabával, žartoval a hrával americký futbal. Vďaka svojmu vzhľadu a neustále širokému úsmevu na tvári, bol  veľmi obľúbený medzi dievčatami.

Jeho najväčšou vášňou však bolo privádzanie mladých ľudí k Bohu a šírenie evanjelia. A tak sa Joseph po žiadnej sobotnej noci, ktorú s priateľmi strávil v nočnom klube, nezabudol uistiť, že sa jeho priatelia na druhý deň objavia na nedeľnej svätej omši.

Joseph Mario Reali vyrástol ako najmladšie dieťa v katolíckej rodine, ktorá bola hlboko zakorenená vo viere. Jeho stará mama pochádzala z talianskej Pietrelčiny. Osobne poznala svätého Pátra Pia. Mladý Joe sa ujal služby pri oltári v modlitebnej skupine nazvanej po tomto svätom kňazovi. Odmalička trávil čas modlitbou svätého ruženca so súrodencami a rodičmi, či každodennou účasťou na svätej omši. Po večeroch ho bolo často možné vidieť kľačať v modlitbe pred obrazom Panny Márie Guadalupskej. Viedol biblické krúžky, pozýval ľudí každého vierovyznania na sväté omše, miništroval a viedol tiež k miništrovaniu  ostatných chlapcov.

Veselý  a oduševnený Joe aj svoje pôsobenie vo futbalovom tíme premenil na unikátnu zmes dravého športového zápolenia a kresťanskej nežnosti. Súboj medzi hráčmi ukončil zvyčajne objatím a celá atmosféra napätej hry sa zmenila na atmosféru lásky. No svojej veľkej vášne k americkému futbalu sa vzdal, keď mama ochorela na rakovinu. Joe prešiel na večerné štúdium a cez deň sa staral namiesto chorej mamy o svojho malého synovca,  kým jeho sestra bola v práci.

Joseph bol ako svetielko v tomto svete. Prijímal Božiu lásku vo sviatostiach, hlavne vo svätom prijímaní a svätej spovedi a vyžaroval ju na každého, koho stretol”, povedala jeho sestra Lucia. Pripomínal jej blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho, o ktorom mu povedala slovami: “Joe, našla som perfektného svätého pre teba.”

Joseph sa hneval len veľmi zriedkavo.  Keď však jeho otec navrhol, aby bol počet lavíc v kostole Svätého mena Ježiš zredukovaný, pretože aj tak sa nikdy nenaplnia, zareagoval nahnevane: “Otec, jedného dňa tento kostol uvidíš zaplnený!“

16. januára 2015 bol Joe v kuchyni so svojou mamou Lisou. Zrazu Lisa začula náhly buchot, obzrela sa a uvidela Joa ležať nehybne na zemi. Keď dorazila záchranka, pomôcť mu už nedokázali. Joe trpel diagnózou zväčšeného srdca. Zomrel pokojne vo veku 25 rokov v domove, kde vyrástol.

Joe krátko pred svojou smrťou v roku 2015 vstúpil do rádu Kolumbových rytierov, nedožil sa už svojho oficiálneho prijatia. Rád však po ňom pomenoval zbor – Joseph Mario Reali Council 16261. Odkedy zbor vznikol, stihol už prijať vyše 60 nových stúpencov, ktorým Joe išiel príkladom, vrátane jeho vlastného brata Michaela. Po smrti udelilo Josephovi medzináboženské centrum Univerzity Long Island ocenenie Príklad viery.

Na jeho pohreb prišlo 3000 ľudí. Mnohí z nich sa podelili so svojím príbehom, ako sa Joe dotkol ich života, priviedol ich k Bohu alebo iným spôsobom zmenil ich život k lepšiemu. Josephove slová  o naplnenom kostole sa tak do bodky vyplnili.

Joevo vyznanie viery:

„Ak by mal niekto pochybnosť o katolicizme, s ktorým som sa vo svojom živote stretol, musím povedať, že tie udalosti, ktoré som vo svojom detstve zažil, mi nedovolia inak, ako sa ho zastať. Nemám žiadnu pochybnosť, že Boh a Ježiš Kristus existujú a sú skutočne prítomní počas svätej omše.”

Modlitba:

Drahý, Ježiš.

Na príhovor sv. Jozefa, ktorý ti bol pozemským otcom a vychovávateľom, ujmi sa mladých mužov dnešných čias. Daruj obrátenie tým, ktorí sú v zajatí závislostí, egocentrizmu, pasivity či neviazanej zábavy. Nech po vzore Josepha Realiho prijímajú pozemské dobrá z tvojej ruky a neprestávajú za ne ďakovať. Nech žijú sviatostným životom a ohlasujú evanjelium svojimi skutkami. Nech radostne a aktívne prispievajú schopnosťami a talentami k zveľadeniu ľudskej spoločnosti. Amen.

Zdroje:

https://aleteia.org/
www.kofc.org
www.youtube.com

Zdroje ilustračných fotografií:

www.facebook.com
www.youtube.com

ĎALŠIE PRÍBEHY: