Zdieľanie, počúvanie názorov členov skupinky, slobodných či manželov na ten istý text, ktorý sme si naštudovali, sú prvkom obohacujúcim môj život. Spoločenstvo, ktoré sme vytvorili počas štúdia katechéz, je taktiež veľmi obohacujúce, nakoľko pred tým než sa pustíme do “zdolávania katechéz”, zdieľame svoje súčasné životy a sme si nablízku v modlitbe aj v stretnutiach mimo študijnej skupinky.
Samotné texty sa zo začiatku javia ako ťažko stráviteľné, ale po čase sa dá príjemne zvyknúť na štýl písania Jána Pavla a je krásne objavovať ďalšie a ďalšie detaily či perličky, ktoré na kurze neodzneli. Študijnú skupinku ako miesto pre lúskanie katechéz Jána Pavla môžem rozhodne odporučiť.                                                                                 Lukáš

O študijnej skupinke