Teológia tela (katechézy sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite) je antropológiou človeka, teda ukazuje, kde je počiatok každého človeka a a aký je jeho cieľ. Ak máme cieľ na zreteli, môžeme zvoliť tie správne kroky, aby sme sa k nemu úspešne dostali. Prednáškami zostavenými na základe Teológie tela sa snažíme mladým birmovancom, stredoškolákom, ale i mnohým ďalším až po manželov a zasvätených predstaviť Boží plán s človekom a s ľudskou láskou.

Prinášame odpovede na otázky:

Prečo Boh stvoril človeka?

Aký je zmysel života?

Prečo sme stvorení ako muž a žena?

Ako môžem byť šťastný?

Čo je skutočná láska?

Je čistota iba -Nesmieš!-?

Kam ďaleko môžeme zájsť počas chodenia?

Aká je pravda o sexualite?

Ako antikoncepcia ochudobňuje manželstvo?

Kto je povolaný k duchovnej plodnosti?

Končí sa smrťou úloha tela?

Máme skúsenosti s vedením duchovných obnov pre mladých nielen na Slovensku, ale aj v Česku, na Ukrajine, v Kazachstane, v Rusku a v Lotyšsku.  Prednášame o teológii tela na rôznych podujatiach – formačných stretnutiach, seminároch, duchovných obnovách, či priamo v školách – na gymnáziách, vysokých školách.