MISIE

POMOC UKRAJINE

Medzi naše ďalšie aktivity patria misijné cesty na Ukrajinu. Zameriavame sa prevažne na duchovné obnovy teológie tela pre mladých, pre mladé manželské páry, ale taktiež na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, mladým, mladým rodinám či opusteným deťom. Postupne sa ukazujú rôzne miesta pomoci, kde môžeme byť spoločne s vami nápomocní, tak sa z toho tešíme!

Aj naďalej veľmi prosíme o vašu podporu a hlavne o modlitby za tých ľudí, ktorým nás Pán posiela pomáhať. Oni sa tiež za vás s vďačnosťou modlia. Ďakujeme!

(Nie všetky fotografie sú kvalitné, ale sú na nich reálni - konkrétni ľudia, ktorým sa snažíme pomáhať. )

Spoločne s Vami pomáhame:
Mnohodetnej rodine s postihnutým chlapcom

Mama, ktorá sa stará o šesť detí, z toho o jedno s detskou mozgovou obrnou. Potrebujú pomoc s plienkami pre bábätko, aj pre postihnutého chlapca, zídu sa im aj financie na drevo na kúrenie.  

Babičke Bohdane

Babička Bohdana žije sama v malom byte. Nemá žiadnych príbuzných, ktorí by sa o ňu postarali. Sama skoro nevidí a kvôli chorobe sa nevie ani veľmi pohybovať. Ľudia, ktorí jej občas pomáhajú tiež nemajú veľa financií, aby jej pomohli zaplatiť každý mesiac za elektrinu, či plyn. 

Detskému domovu DOM MILOSRDENSTVA s kostolíkom sv. Mikuláša pre opustené deti - siroty

Jedným z projektov, ktorý môžete aktuálne podporiť, je stavba detského domova s kostolíkom pre opustené deti - siroty v meste Ivano-Frankivsk. 

Dom milosrdenstva a kostol sv. Mikuláša by mal byť miestom, kde budú deti zo sociálne slabého prostredia žiť ako v rodine. Zároveň by mal byť aj miestom, kde budú mať možnosť prichádzať aj deti z okolia -  spoločne sa hrať, učiť sa, modliť sa. V plánoch je teda aj kostolík sv. Mikuláša, prepojený priamo s detským domovom, ihrisko, pracovné dielne, či učebne. O deti sa budú starať prevažne rehoľné sestry. 

S kňazom, otcom Ivanom, ktorý tento projekt má na starosti, sa osobne poznáme. So stavbou začali už v marci 2016, ale bohužiaľ, stavia sa iba vtedy, keď majú na zaplatenie robotníkov a materiálu. Touto cestou sa snažia pomôcť aj mužom, ktorí nemajú robotu, nejakým spôsobom si privyrobiť na živobytie pre svoje rodiny.  

Aj vďaka Vašej pomoci DOM MILOSRDENSTVA rastie :)! Pozrite na nové fotografie! 

 (Iba pre predstavu, náklady na jeden deň stavby ich vychádzajú približne na 100 eur. Na dokončenie stavby je treba ešte niekoľko desiatok tisíc eur. Takže, keby ste vedeli aj o nejakej firme, ktorá by chcela urobiť dobrý skutok a prispieť, dajte im prosím vedieť.) 

Otec Ivan Vám touto cestou z celého srdca ďakuje a aj naďalej prosí o modlitby a materiálnu podporu. 

„Будем благодарны Всем за молитву и материальную поддержку. 

Благословение Господние на Вас. Слава Иисусу Христу!отец Иван

Duchovnému otcovi Andrejovi
Ďakujeme všetkým, ktorí ste posielali svoje modlitby a dary pre otca Andreja. Pán si ho povolal k sebe.
Finančnú pomoc, ktorú ste pre neho poslali, odovzdáme jeho pozostalej rodine (jeho žene a dvom dcerám). Nech Pán odmení vaše otvorené srdcia pomáhať. 
 
Posledné dva roky je otec Andrej pripútaný k lôžku. Následkom chronickej choroby kĺbov trpí veľkými bolesťami. V súčasnej dobe mu budú musieť pravdepodobne amputovať obe nohy.
Otec Andrej je gréckokatolícky kňaz, má ženu a dve dcéry. 
Svätú omšu už dlhší čas nie je v stave odslúžiť. Svojím utrpením však vyprosuje veľké milosti mnohým. 
Za každú pomoc na živobytie pre neho i jeho rodinu je veľmi vďačný!
Šesťčlennej rodine s postihnutým chlapcom Michailom

Jedenásťročný Michailo je od malička pripútaný na lôžko. Neustále potrebuje rôzne zdravotné pomôcky, ktoré mu však tamojší sociálny systém neposkytuje. Rodina je šesťčlenná a pre otca, ktorý bohužiaľ nemá stálu prácu, je veľmi ťažké ich uživiť. (Takáto situácia je veľmi častá :(... mnohí preto odchádzajú do zahraničia, aby uživili svoje rodiny. Rodiny tak zostávajú bez otca, mamy, bez svojich blízkych. Deti vyrastajú bez jedného z rodičov alebo v detských domovoch.)

Duchovné obnovy teológie tela

Naše duchovné obnovy zameriavame najmä na približovanie radostnej zvesti o láske a sexualite podľa Božieho plánu, na odhaľovanie krásy učenia Cirkvi.

Hlavným cieľom je prostredníctvom katechéz teológie tela sv. Jána Pavla II. a na základe osobnej skúsenosti každého účastníka vojsť do osobného vzťahu s Kristom - prameňom a cieľom každej ľudskej lásky.