Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje v Košiciach semestrálny program o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Semestrálny program sa koná zvyčajne v stredy od 16:00 do 17:30 alebo od 18:00 do 19:30 počas 11 týždňov (základný program). V prípade záujmu nám napíšte.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • – Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch.
 • – Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine. Ako pomôcku k lektúre dostávajú účastníci pracovné listy.
 • – Každé stretnutie má svoju tému i základné otázky, o ktorých účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

 • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

CIELE PROGRAMU

 • POZNANIE
 • Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.
 • Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
 • FORMÁCIA
 • Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.
 • SPOLOČENSTVO
 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši…

LEKTORI

 • Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau.
 

 

*Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. Spolu s manželkou absolvoval program Master vo vedách o manželstve a rodine na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odborným asistentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre odbor Náuka o rodine. Je otcom troch detí.

*Mgr. Mgr. Jana Prudká, MMF. Je absolventkou Štúdií manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom Inštitúte v rakúskom Gamingu (dnes v Trumau). Je spoluzakladaťeľkou Misijnej školy Karola Wojtylu. Má mnohé skúsenosti s vedením duchovných obnov pre mladých nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Bosne a Hercegovine, v Lotyšsku, v Rakúsku, na Ukrajine a v Rusku.

*Mgr. Veronika Dubecká, PhD. Je absolventkou programu všetkých troch stupňov programu Náuka o rodine na TF KU v Košiciach. Svoju dizertačnú prácu obhájila na tému: Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu. Je autorkou knihy Misijné poslanie kresťanských manželov vyplývajúce z ich sviatostnej identity a spoluprekladateľkou knihy José Noriegu Eros a jeho poslanie.

*Mgr. Miroslava Psárová. Je absolventkou magisterského štúdia v odbore mediálne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je doktorandkou na mediálnych štúdiách na Prešovskej univerzite v Prešove a zároveň študentkou externého dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje spracovaniu kultúrno-etických tém (interrupcia, gender, eutanázia, antikoncepcia) v slovenských médiách. Je absolventkou všetkých troch semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

Richard

*Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. Spolu s manželkou absolvoval program Master vo vedách o manželstve a rodine na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odborným asistentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre odbor Náuka o rodine. Je otcom troch detí.

Jana

*Mgr. Mgr. Jana Prudká, MMF. Je absolventkou Štúdií manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom Inštitúte v rakúskom Gamingu (dnes v Trumau). Je spoluzakladaťeľkou Misijnej školy Karola Wojtylu. Má mnohé skúsenosti s vedením duchovných obnov pre mladých nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Bosne a Hercegovine, v Lotyšsku, v Rakúsku, na Ukrajine a v Rusku.

Veronika

*Mgr. Veronika Dubecká, PhD. Je absolventkou programu všetkých troch stupňov programu Náuka o rodine na TF KU v Košiciach. Svoju dizertačnú prácu obhájila na tému: Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu. Je autorkou knihy Misijné poslanie kresťanských manželov vyplývajúce z ich sviatostnej identity a spoluprekladateľkou knihy José Noriegu Eros a jeho poslanie.

Mirka

*Mgr. Miroslava Psárová. Je absolventkou magisterského štúdia v odbore mediálne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je doktorandkou na mediálnych štúdiách na Prešovskej univerzite v Prešove a zároveň študentkou externého dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje spracovaniu kultúrno-etických tém (interrupcia, gender, eutanázia, antikoncepcia) v slovenských médiách. Je absolventkou všetkých troch semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

PONUKA PROGRAMOV

Základný program

Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

 1. Úvodné stretnutie
 2. Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
 3. Stvorenie človeka ako muža a ženy
 4. Sexualita
 5. Láska
 6. Čnosť čistoty
 7. Sviatosť manželstva
 8. Panenstvo
 9. Otcovstvo a materstvo
 10. Plodnosť
 11. Záverečné stretnutie

Nadstavbový program

Po skončení základného programu je nezáväzná možnosť pokračovať v nadstavbových programoch

 • Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť
 • Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. Teológia tela

Každý z programov je v rozsahu jedného semestra.

 

KEDY A KDE

Vždy v stredy o 16:00 – 17:30 alebo o 18:00 – 19:30 počas 11 týždňov. O spustení prihlasovania na nový cyklus budú informácie zverejnené neskôr. V prípade záujmu nám napíšte a budeme vás informovať.
Kapacita kurzu je max 15 osôb, minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 8 osôb.
Stretnutia budú prebiehať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity na Hlavnej 89, v Košiciach.

 

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

PRÍSPEVOK

Príspevok na náklady spojené s organizáciou jedného semestra:

  • študenti, nezamestnaní, rodičia na RD: 50€/osobu
  • pracujúci: 75€/osobu
  • manželský pár: 100€/pár

Príspevok zahŕňa lektorov, materiály, pracovné listy a priestory.
Príspevok je možné uhradiť aj viacerými splátkami. Ak by mal byť príspevok prekážkou pre absolvovanie programu, určite nás kontaktujte.

PRIHLÁŠKA

 • Prihlasovanie je pozastavené. Bude spustené pred ďalším semestrom.

Po spustení prihlasovania: Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí. Prihláška bude akceptovaná až po úhrade príspevku, resp. jeho časti.

KOŠICE

VYBERÁME ZO SPÄTNEJ VÄZBY

Čo mi priniesla účasť na semestrálnom programe?

Uvedomenie si skutočností, ktoré sú dôležité pre ľudský život, napr. kto som, kam idem, záležitosti manželstva, ako správne prežívať život, všetko bolo tak jasne pomenované a slovne ma to vyzbrojilo do života, aby som hodnoty vedela obhájiť a hovoriť aj iným.

Tento seminár mi hlbšie ukázal, kto je osoba vedľa mňa a ako mám k nej pristupovať. Ponoril ma hlbšie a dal iný pohľad na vzťahy, povinnosti a pod. Utvrdil v rozhodnutí pre povolanie. Naučil ma lepšie a jednoduchšie čítať dokumenty od pápežov.

Nový pohľad na seba v kontexte života s Bohom a spoznal som nových ľudí. Oboznámil som sa s učením Cirkvi o manželstve, rodine, láske, pohľade na človeka. Po pravde mal som v tom veľkú medzeru, ktorú som si úspešne doplnil, ale vyžaduje si to samozrejme ešte hlbšie štúdium dokumentov Cirkvi.

Ukázal mi krásu a bohatstvo učenia katolíckej cirkvi v jednotlivých dokumentoch, obohatenie názormi ostatných účastníkov.

Zmenil môj pohľad na mňa samotnú.

Nové naštartovanie do života.

Čo konkrétne mi seminár Láska a zodpovednosť priniesol pre môj osobný život?

Poznanie, aká je naša ľudská láska biedna a hriešna, a aká môže byť krásna a čistá.

Hlbší pohľad na človeka, lepšie som spoznal sám seba, dôvody svojich reakcií, ale tiež aj ľudí okolo mňa. Pomáha mi to viac chápať ľudí okolo mňa.

Zistila som, na čo si mám pri stretnutí s ľuďmi dávať pozor, vyjasnila som si niektoré udalosti z môjho života. Mám možnosť postaviť sa čelne a zodpovedne pristúpiť k ich riešeniu.

 

O Semestrálnom programe na TV NOE

V utorok 16.5.2017 odvysielala TV NOE reportáž o Semestrálnom programe TF KU Ľudská láska, sexualita
a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý fakulta organizuje v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu od marca
do mája. Viac v samotnej reportáži od 17:48.

http://www.tvnoe.cz/porad/18686-zpravodajske-noeviny-16-5-2017

NAPÍŠTE NÁM

 

ODOSLAŤ